Haber Girişi: 16.08.2021 - 21:09, Güncelleme: 16.08.2021 - 21:09

Aile hekimleri isyanda

 

Aile hekimleri isyanda

Aile hekimlerini mevcut iş yükünü artıran ve maaşlardan yüzde 10 kesintinin önünü açan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin adeta bir pranga olduğunu söyleyen Antalya Tabip Odası yöneticisi İşoğlu, “Bu kölelik düzenini kabul etmiyoruz” dedi.
HABERİMİZVAR – Antalya Tabip Odası ve Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED), mevcut iş yükünü artıran ve maaşlardan yüzde 10 kesinti yapılmasının önünü açan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı basın açıklaması yaptı. Demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve derneklerle birlikte yapılan açıklamada Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu konuştu.   KEYFİ KARARLA SÖZLEŞME FESHİ   Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin cezalarla donatılarak ‘Baskı ve Ceza Yönetmeliği’ne dönüştürüldüğünü söyleyen İşoğlu, “Hakkınız ödenmez derken, bunu mu kastediyordunuz?” diye sordu. İşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kanuni dayanağı bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla sözleşme fesihleri kolaylaşarak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Her gün acaba hangi hatayı yaptım kaygısıyla hizmet üretmeye çalışan bizlerin tükenmişliği bir kat daha artmıştır”.   DOĞAL HAKLARIMIZ ‘SUÇ’ SAYILDI   “Yönetmelik mesleki bağımsızlığımızı ortadan kaldırırken; kişisel haklarımızın ihlali ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirmiştir. Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, doğru bilgilere ulaşılmasını sağlamaya çalışan, görüş ve çözüm önerilerimizi, taleplerimizi paylaşmanın karşılığı ceza puanıdır. Özet olarak en doğal haklarımız ‘suç’ olarak tanımlanmıştır. Asıl suçu Sağlık Bakanlığı işleyerek, Anayasaya ve ilgili kanuna aykırı yönetmelikler düzenleyip ülke sağlık ortamına sürekli zarar vermektedir”.   ‘İHTAR PUANI’ DEMOKLES’İN KILICI   “5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hüküm yokken, ‘ihtar puanı’ adı altında, Demokles’in kılıcı gibi yönetmelikler keyfi bir şekilde düzenlenip uygulanıyor. Aile sağlık merkezi (ASM) binalarının büyük çoğunluğu pandemi döneminde hizmet sunumunda iflas etmiştir demeyecek miyiz? Kamu hizmeti, bilimsel verilere göre yapılmış kamu binalarında sunulmalıdır. Bu binalarda hiçbir karşılık beklemeden Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır demeyecek miyiz? Biz, bu koşullarda bilimsel sağlık hizmeti sunumu olmaz demeyecek miyiz? Biz, şeffaf veri paylaşımı olmazsa doğru bilimsel değerlendirme olmaz demeyecek miyiz? ASM’ler üzerine yüklenen iş yükü gerçekçi değil, nefes alamıyoruz, tükendik demeyecek miyiz? Anayasayla güvence altına alınan demokratik hak ve özgürlüklerimiz var, susmayacağız demeyecek miyiz? Toplumda, sağlıkta yaşanan her türlü şiddete karşı etkili yasa çıkarılmalı ve etkili toplumsal eğitim sağlanmalıdır demeyecek miyiz?”   YÖNETMELİK ADETA BİR PRANGA   “Eğer tüm bunları ve daha birçok tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi diyemeyeceksek hangi mesleki bağımsızlıktan bahsedeceğiz. Yönetmelik adeta bir prangadır ve 2021 yılında Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlamaktadır. Defalarca sorduk yine soruyor ve yanıt bekliyoruz. Bu yönetmelik hangi bilimsel verilere göre, hangi yaptığınız iş yükü analizlerine göre, hangi anlayışın hesaplarına göre hazırlanmıştır. Bir aile hekimi ve bir aile sağlığı çalışanından oluşan aile hekimliği birimine yemeden, içmeden, dinlenmeden, uyumadan çalıştığını varsaysak bile yapmalarının mümkün olmayacağı işler hangi bilimsel çalışmaya göre yüklenmiştir?”   EK ÜCRETİN YERİNİ EK KESİNTİ ALDI   “Aile hekimliğini bir yandan toplumun güncel sağlık talepleri olan poliklinik hizmetlerini vermekle yükümlü kılarken, diğer yandan sayısı her gün artan her biri ayrı bir zaman ve altyapı gerektiren gebelik döneminden başlayıp ölüme kadar uzanan yaşam sarmalında yer alan neredeyse tüm sağlık sorunlarının takibinden sorumlu kılacaksınız. Enflasyon altında ezilip eriyen ödeme kalemlerini bırakın arttırmayı her fırsatta kamuoyunda ek ücretler veriyoruz algısı yaratıp ek kesintiler yapacaksınız. Bu mudur alkışlarınız, bu mudur teşekkürünüz?”   GELİN DE ASM’DE SİZLER ÇALIŞIN   “Emeklerimizin karşılığını kırparak bütçe açığını kapatamazsınız. Emek karşılığını gasp ederek tasarruf olamaz. Bunun için ilk olarak sağlıkta bütçenin kara deliği şehir hastaneleri için ödenen kiraları ortadan kaldırmanız gerekir. Hazırlayanları yazdıkları yönetmelik doğrultusunda ASM’de çalışmaya davet ediyoruz. Pratikte uygulanabilir olmayan kararlar sağlığa zarar verir ve yok olmaya mahkumdur. Bizler kayıplarımızın karşılandığı, emekliliğimize de yansıyacak bir ödeme sistemi ve katsayı artışı beklerken tam tersine ücretlerimizde erime yaratacak dayatmaları kabul etmiyoruz. Mevcut sistemle olamayacak uygulamaları sözde pozitif performans algısıyla dayatarak maaşlarımızdan kesinti yapılmasını kabul etmiyoruz”.         LÜTUF DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ   “Pandemide her kademedeki sağlık çalışanları büyük bir özveriyle ve canı pahasına çalışmıştır. Çalışmaya da devam etmektedir. Bir yandan sözde methiyeler düzerken diğer yandan haklarımızın gasp edilmesini, emeğimizin karşılığının arttırılmasını beklerken, tam tersine azaltılmasını ve değer bilmeyen anlayışlarla cezalandırılmayı kabul etmiyoruz. Bizler sizlerden lütuf değil hakkımız olanı talep ediyoruz. Pandemide bir başarı destanı yazılacaksa; o da yaşamını bu uğurda kaybeden saygıyla andığımız canlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına aittir. Yönetmelik derhal iptal edilmelidir. Sağlık sistemi güncel bilimsel değerlendirmelere göre sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte yeniden yasalaştırılmalıdır”. (Haber Merkezi)  
Aile hekimlerini mevcut iş yükünü artıran ve maaşlardan yüzde 10 kesintinin önünü açan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin adeta bir pranga olduğunu söyleyen Antalya Tabip Odası yöneticisi İşoğlu, “Bu kölelik düzenini kabul etmiyoruz” dedi.

HABERİMİZVAR – Antalya Tabip Odası ve Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED), mevcut iş yükünü artıran ve maaşlardan yüzde 10 kesinti yapılmasının önünü açan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı basın açıklaması yaptı. Demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve derneklerle birlikte yapılan açıklamada Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu konuştu.

 

KEYFİ KARARLA SÖZLEŞME FESHİ

 

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin cezalarla donatılarak ‘Baskı ve Ceza Yönetmeliği’ne dönüştürüldüğünü söyleyen İşoğlu, “Hakkınız ödenmez derken, bunu mu kastediyordunuz?” diye sordu. İşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kanuni dayanağı bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla sözleşme fesihleri kolaylaşarak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Her gün acaba hangi hatayı yaptım kaygısıyla hizmet üretmeye çalışan bizlerin tükenmişliği bir kat daha artmıştır”.

 

DOĞAL HAKLARIMIZ ‘SUÇ’ SAYILDI

 

“Yönetmelik mesleki bağımsızlığımızı ortadan kaldırırken; kişisel haklarımızın ihlali ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirmiştir. Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, doğru bilgilere ulaşılmasını sağlamaya çalışan, görüş ve çözüm önerilerimizi, taleplerimizi paylaşmanın karşılığı ceza puanıdır. Özet olarak en doğal haklarımız ‘suç’ olarak tanımlanmıştır. Asıl suçu Sağlık Bakanlığı işleyerek, Anayasaya ve ilgili kanuna aykırı yönetmelikler düzenleyip ülke sağlık ortamına sürekli zarar vermektedir”.

 

‘İHTAR PUANI’ DEMOKLES’İN KILICI

 

“5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hüküm yokken, ‘ihtar puanı’ adı altında, Demokles’in kılıcı gibi yönetmelikler keyfi bir şekilde düzenlenip uygulanıyor. Aile sağlık merkezi (ASM) binalarının büyük çoğunluğu pandemi döneminde hizmet sunumunda iflas etmiştir demeyecek miyiz? Kamu hizmeti, bilimsel verilere göre yapılmış kamu binalarında sunulmalıdır. Bu binalarda hiçbir karşılık beklemeden Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır demeyecek miyiz? Biz, bu koşullarda bilimsel sağlık hizmeti sunumu olmaz demeyecek miyiz? Biz, şeffaf veri paylaşımı olmazsa doğru bilimsel değerlendirme olmaz demeyecek miyiz? ASM’ler üzerine yüklenen iş yükü gerçekçi değil, nefes alamıyoruz, tükendik demeyecek miyiz? Anayasayla güvence altına alınan demokratik hak ve özgürlüklerimiz var, susmayacağız demeyecek miyiz? Toplumda, sağlıkta yaşanan her türlü şiddete karşı etkili yasa çıkarılmalı ve etkili toplumsal eğitim sağlanmalıdır demeyecek miyiz?”

 

YÖNETMELİK ADETA BİR PRANGA

 

“Eğer tüm bunları ve daha birçok tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi diyemeyeceksek hangi mesleki bağımsızlıktan bahsedeceğiz. Yönetmelik adeta bir prangadır ve 2021 yılında Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlamaktadır. Defalarca sorduk yine soruyor ve yanıt bekliyoruz. Bu yönetmelik hangi bilimsel verilere göre, hangi yaptığınız iş yükü analizlerine göre, hangi anlayışın hesaplarına göre hazırlanmıştır. Bir aile hekimi ve bir aile sağlığı çalışanından oluşan aile hekimliği birimine yemeden, içmeden, dinlenmeden, uyumadan çalıştığını varsaysak bile yapmalarının mümkün olmayacağı işler hangi bilimsel çalışmaya göre yüklenmiştir?”

 

EK ÜCRETİN YERİNİ EK KESİNTİ ALDI

 

“Aile hekimliğini bir yandan toplumun güncel sağlık talepleri olan poliklinik hizmetlerini vermekle yükümlü kılarken, diğer yandan sayısı her gün artan her biri ayrı bir zaman ve altyapı gerektiren gebelik döneminden başlayıp ölüme kadar uzanan yaşam sarmalında yer alan neredeyse tüm sağlık sorunlarının takibinden sorumlu kılacaksınız. Enflasyon altında ezilip eriyen ödeme kalemlerini bırakın arttırmayı her fırsatta kamuoyunda ek ücretler veriyoruz algısı yaratıp ek kesintiler yapacaksınız. Bu mudur alkışlarınız, bu mudur teşekkürünüz?”

 

GELİN DE ASM’DE SİZLER ÇALIŞIN

 

“Emeklerimizin karşılığını kırparak bütçe açığını kapatamazsınız. Emek karşılığını gasp ederek tasarruf olamaz. Bunun için ilk olarak sağlıkta bütçenin kara deliği şehir hastaneleri için ödenen kiraları ortadan kaldırmanız gerekir. Hazırlayanları yazdıkları yönetmelik doğrultusunda ASM’de çalışmaya davet ediyoruz. Pratikte uygulanabilir olmayan kararlar sağlığa zarar verir ve yok olmaya mahkumdur. Bizler kayıplarımızın karşılandığı, emekliliğimize de yansıyacak bir ödeme sistemi ve katsayı artışı beklerken tam tersine ücretlerimizde erime yaratacak dayatmaları kabul etmiyoruz. Mevcut sistemle olamayacak uygulamaları sözde pozitif performans algısıyla dayatarak maaşlarımızdan kesinti yapılmasını kabul etmiyoruz”.      

 

LÜTUF DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ

 

“Pandemide her kademedeki sağlık çalışanları büyük bir özveriyle ve canı pahasına çalışmıştır. Çalışmaya da devam etmektedir. Bir yandan sözde methiyeler düzerken diğer yandan haklarımızın gasp edilmesini, emeğimizin karşılığının arttırılmasını beklerken, tam tersine azaltılmasını ve değer bilmeyen anlayışlarla cezalandırılmayı kabul etmiyoruz. Bizler sizlerden lütuf değil hakkımız olanı talep ediyoruz. Pandemide bir başarı destanı yazılacaksa; o da yaşamını bu uğurda kaybeden saygıyla andığımız canlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına aittir. Yönetmelik derhal iptal edilmelidir. Sağlık sistemi güncel bilimsel değerlendirmelere göre sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte yeniden yasalaştırılmalıdır”. (Haber Merkezi)

 

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.