Haber Girişi: 12.08.2021 - 22:32, Güncelleme: 12.08.2021 - 22:32

Akbelen katliamı durduruldu

 

Akbelen katliamı durduruldu

İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı açılan iki davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. ‘ÇED gerekli değil’ kararı iptal edildi. Yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Bu süreçde ağaç kesimi yasaklandı ve orman koruma altına alındı.
HABERİMİZVAR – Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’na açılmak istenen linyit madenine karşı direnen 28 gündür direnen İkizköylüler kazandı. Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’ndeki ‘entegre tesis ÇED muafiyeti iptal davası’ ve Muğla 1’inci İdare Mahkemesi’ndeki ‘orman kesimi iptal davası’ sonuçlandı. Her iki mahkeme de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. ORMAN KORUMA ALTINA ALINDI Karar gereği bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak ve rapor hazırlanacak. Daha sonra bu raporlar doğrultusunda mahkeme yeni bir değerlendirmede bulunabilecek. Sekiz ay devam edecek bu süreçte ‘yürütmeyi durdurma’ kararı geçerli olacak. Bu süre zarfında Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi yasaklandı ve orman koruma altına alındı. İkizköy İnsanca Yaşam İçin Direniyor Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Kararla sevindik ama yolun daha başındayız. Termik belasından kurtulmadan durmak yok” denildi. SANTRAL ÖMRÜNÜ UZATMA ÇABASI İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği’nin kararla ilgili açıklaması şöyle: “40 yıldır hayatımızı cehenneme çeviren Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile kömür madeni ocaklarının sahibi, Limak–İçtaç ortaklığındaki YK Enerji, biz İkizköylülerin yaşam kaynağı olan Akbelen Ormanı’nı kömür ocağına dönüştürmeye ve çıkartılacak kömürün santrale taşınması için bir konveyör bant inşasına kalkıştı. Bir yandan da her iki termik santralde devam eden rehabilitasyon çalışmaları ile santrallerin ömrünü bir 25 yıl daha uzatmaya çalışıyorlar. Bu bölgeyi daha da yaşanmaz hale getirecek bu projeler Çevresel Etki Değerlendirmesinden (ÇED) muaf tutuldu. Köylülerimiz Mehmet Oğultürk, Halil İbrahim Demir ve Celal Çoban Muğla Valiliğine başvurarak ÇED süreci işletilmesini istediler”. MADEN İZNİNİN İPTALİ İÇİN DAVA “Valilik, santral ve madenlerin ÇED Yönetmeliği’nden önceki tarihte işletmeye alınmasından ötürü ÇED’den muaf olduklarını bildirdi. Bu muafiyetin iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Bu davanın görüldüğü sırada, Akbelen için kesim kararı çıktığı bilgisine ulaştık. Birkaç aylık yoğun uğraşlar üzerine, kesime yol açacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Kasım 2020 tarihli yazısıyla maden işletme izni verildiğini öğrendik. Bu iznin iptali için de Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde köyümüzün derneği KARDOK olarak dava açtık”. KIZILÇAM AĞAÇLARI KATLEDİLDİ “Her iki dava dosyasından davaların başından bu yana yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. YD kararı, mahkemece mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonuna bırakılmıştı. Ancak bilirkişi seçimindeki yanlışlık ve eksiklikler nedeniyle bir türlü keşif yapılamadı. Yürütmeyi durdurma kararının verilmemesini fırsat bilen Orman İşletmesi 17 Temmuz’da 30 kadar kızılçam ağacımızı katletti. Biz İkizköylüler olarak ağaçlarımızın önünde durup kesimi durdurduk. Aynı gün, mahkeme sürecini beklemeyen Orman İşletmesinden ormanımızı koruyabilmek için yaşam savunucusu dostlarımızla birlikte Akbelen Ormanı girişinde çadırlı nöbete başladık”. KESİMDE GÖNÜLLÜLER KULLANILDI “Tüm bunlar olurken ve Biz Akbelen Ormanı’nı kömür madenine karşı korumaya uğraşırken, yaklaşık on günden bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları, bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etti. Sanki ormanlar yangınlarla yok olmamış gibi, halen yangınlar kontrol altına alınamamış olduğu halde, 8 Ağustos’ta YK Enerji Şirketinin adamları ağaç kesimine başladılar. Üstelik bu kesimi çevre illerden gönüllü olarak yangın söndürmeye gelmiş insanları kullanarak yaptılar. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanı’na giren kesimciler, 105 ağacımızı kesmişlerken, İkizköylüler ile Akbelen Ormanını korumak için nöbet tutan köylü kentli çok sayıda yurttaş olarak müdahale ettik ve kesimi durdurduk. Son kesim girişimleri üzerine, Avukatlarımız Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal giderimi olanaksız zararlar doğduğu, keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında yeniden değerlendirilmek üzere derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için Mahkemelere defalarca başvuru yaptılar”. İKİ DOSYAYA DA DURDURMA KARARI “En sonunda dün akşam tebliğ edilen kararlarla her iki dosyadan da yürütmeyi durdurma kararı verildiğini öğrendik. Mahkemelerce,  ‘Dava konusu alanda müdahil şirket tarafından ağaç kesimi yapıldığı ileri sürülmektedir. Ağaç kesildiğine ilişkin görsel veriler dilekçelere eklenmiştir. Bütün bu veriler göz önüne alındığında, yargılama süreci devam etmekte iken ortaya çıkması kuvvetle muhtemel telafisi güç zararın önlenmesi amacıyla 2577 sayılı Kanun’un 27’inci maddesi gereğince, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp, bilirkişi raporuna karşı tarafların itirazlarının alınmasından sonra yeniden bir karar verilmek üzere, geçici bir tedbir olarak dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir’ şeklinde karar verilmiştir”. AKBELEN ORMANINI TERK ETMİYORUZ “Bugün bizim için bir bayram, 2 yıldır sürdürdüğümüz direniş sayesinde Mahkeme çok doğru, çok yerinde kararlar verdi. Bundan sonra hiç kimse ağaçlarımıza dokunamaz. Başta Milas Kaymakamı ve Muğla Valisi olmak üzere tüm yetkililerin mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalarını, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki rehabilitasyonu, kapasite artırımı ile ve kömür madenlerindeki genişletme projelerine ilişkin tüm işlemlerin derhal durdurulmasını, Akbelen Ormanı’nı korumalarını ve müdahale edilen doğal ortamların eski haline getirilmesini bekliyoruz. Ayrıca yaşanan orman yangınlarından sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Orman Genel Müdürlüğü’ne, Akbelen Ormanı dahil olmak üzere orman ekosistemlerini daraltan ya da yok eden tüm tahsis izinlerini ve kesim programlarını iptal etmeye çağrısında bulunuyoruz. Kömürcü şirket, ormanımızı, tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi, köyümüzü, yani yaşam alanlarımızı terk edinceye dek mücadeleye devam ediyoruz. Akbelen ormanını terk etmiyoruz”. AKBELEN ORMANINDA NE OLMUŞTU? Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de yer alan Akbelen Ormanı, Limak Holding’in işlettiği Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne linyit temin edilmesi için satıldı. İkizköylüler, 740 dönümlük ormanda Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla linyit madeni işletmesi açılması izni verilmesine karşı mücadele başlattı. Köylüler ve çevreciler, satışın iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne dava açtı. Mahkeme, idarenin savunmasını aldıktan sonra, Akbelen Orman alanında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin karar vermesini beklemeyen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise 17 Temmuz’da iş makineleriyle ormana girerek ağaçları kesmeye başladı. İkizköylüler, bu gelişme üzerine de OGM yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Orman girişinde çadır kurarak alanda nöbet tutmaya başlayan köylülerin müdahalesi sonucu kesim durdu. 
İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı açılan iki davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. ‘ÇED gerekli değil’ kararı iptal edildi. Yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Bu süreçde ağaç kesimi yasaklandı ve orman koruma altına alındı.

HABERİMİZVAR – Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’na açılmak istenen linyit madenine karşı direnen 28 gündür direnen İkizköylüler kazandı. Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’ndeki ‘entegre tesis ÇED muafiyeti iptal davası’ ve Muğla 1’inci İdare Mahkemesi’ndeki ‘ orman kesimi iptal davası’ sonuçlandı. Her iki mahkeme de yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

ORMAN KORUMA ALTINA ALINDI

Karar gereği bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak ve rapor hazırlanacak. Daha sonra bu raporlar doğrultusunda mahkeme yeni bir değerlendirmede bulunabilecek. Sekiz ay devam edecek bu süreçte ‘yürütmeyi durdurma’ kararı geçerli olacak. Bu süre zarfında Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi yasaklandı ve orman koruma altına alındı. İkizköy İnsanca Yaşam İçin Direniyor Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Kararla sevindik ama yolun daha başındayız. Termik belasından kurtulmadan durmak yok” denildi.

SANTRAL ÖMRÜNÜ UZATMA ÇABASI

İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği’nin kararla ilgili açıklaması şöyle: “40 yıldır hayatımızı cehenneme çeviren Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile kömür madeni ocaklarının sahibi, Limak–İçtaç ortaklığındaki YK Enerji, biz İkizköylülerin yaşam kaynağı olan Akbelen Ormanı’nı kömür ocağına dönüştürmeye ve çıkartılacak kömürün santrale taşınması için bir konveyör bant inşasına kalkıştı. Bir yandan da her iki termik santralde devam eden rehabilitasyon çalışmaları ile santrallerin ömrünü bir 25 yıl daha uzatmaya çalışıyorlar. Bu bölgeyi daha da yaşanmaz hale getirecek bu projeler Çevresel Etki Değerlendirmesinden (ÇED) muaf tutuldu. Köylülerimiz Mehmet Oğultürk, Halil İbrahim Demir ve Celal Çoban Muğla Valiliğine başvurarak ÇED süreci işletilmesini istediler”.

MADEN İZNİNİN İPTALİ İÇİN DAVA

“Valilik, santral ve madenlerin ÇED Yönetmeliği’nden önceki tarihte işletmeye alınmasından ötürü ÇED’den muaf olduklarını bildirdi. Bu muafiyetin iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Bu davanın görüldüğü sırada, Akbelen için kesim kararı çıktığı bilgisine ulaştık. Birkaç aylık yoğun uğraşlar üzerine, kesime yol açacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Kasım 2020 tarihli yazısıyla maden işletme izni verildiğini öğrendik. Bu iznin iptali için de Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde köyümüzün derneği KARDOK olarak dava açtık”.

KIZILÇAM AĞAÇLARI KATLEDİLDİ

“Her iki dava dosyasından davaların başından bu yana yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. YD kararı, mahkemece mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonuna bırakılmıştı. Ancak bilirkişi seçimindeki yanlışlık ve eksiklikler nedeniyle bir türlü keşif yapılamadı. Yürütmeyi durdurma kararının verilmemesini fırsat bilen Orman İşletmesi 17 Temmuz’da 30 kadar kızılçam ağacımızı katletti. Biz İkizköylüler olarak ağaçlarımızın önünde durup kesimi durdurduk. Aynı gün, mahkeme sürecini beklemeyen Orman İşletmesinden ormanımızı koruyabilmek için yaşam savunucusu dostlarımızla birlikte Akbelen Ormanı girişinde çadırlı nöbete başladık”.

KESİMDE GÖNÜLLÜLER KULLANILDI

“Tüm bunlar olurken ve Biz Akbelen Ormanı’nı kömür madenine karşı korumaya uğraşırken, yaklaşık on günden bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları, bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etti. Sanki ormanlar yangınlarla yok olmamış gibi, halen yangınlar kontrol altına alınamamış olduğu halde, 8 Ağustos’ta YK Enerji Şirketinin adamları ağaç kesimine başladılar. Üstelik bu kesimi çevre illerden gönüllü olarak yangın söndürmeye gelmiş insanları kullanarak yaptılar. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanı’na giren kesimciler, 105 ağacımızı kesmişlerken, İkizköylüler ile Akbelen Ormanını korumak için nöbet tutan köylü kentli çok sayıda yurttaş olarak müdahale ettik ve kesimi durdurduk. Son kesim girişimleri üzerine, Avukatlarımız Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal giderimi olanaksız zararlar doğduğu, keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında yeniden değerlendirilmek üzere derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için Mahkemelere defalarca başvuru yaptılar”.

İKİ DOSYAYA DA DURDURMA KARARI

“En sonunda dün akşam tebliğ edilen kararlarla her iki dosyadan da yürütmeyi durdurma kararı verildiğini öğrendik. Mahkemelerce,  ‘Dava konusu alanda müdahil şirket tarafından ağaç kesimi yapıldığı ileri sürülmektedir. Ağaç kesildiğine ilişkin görsel veriler dilekçelere eklenmiştir. Bütün bu veriler göz önüne alındığında, yargılama süreci devam etmekte iken ortaya çıkması kuvvetle muhtemel telafisi güç zararın önlenmesi amacıyla 2577 sayılı Kanun’un 27’inci maddesi gereğince, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp, bilirkişi raporuna karşı tarafların itirazlarının alınmasından sonra yeniden bir karar verilmek üzere, geçici bir tedbir olarak dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir’ şeklinde karar verilmiştir”.

AKBELEN ORMANINI TERK ETMİYORUZ

“Bugün bizim için bir bayram, 2 yıldır sürdürdüğümüz direniş sayesinde Mahkeme çok doğru, çok yerinde kararlar verdi. Bundan sonra hiç kimse ağaçlarımıza dokunamaz. Başta Milas Kaymakamı ve Muğla Valisi olmak üzere tüm yetkililerin mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalarını, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki rehabilitasyonu, kapasite artırımı ile ve kömür madenlerindeki genişletme projelerine ilişkin tüm işlemlerin derhal durdurulmasını, Akbelen Ormanı’nı korumalarını ve müdahale edilen doğal ortamların eski haline getirilmesini bekliyoruz. Ayrıca yaşanan orman yangınlarından sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Orman Genel Müdürlüğü’ne, Akbelen Ormanı dahil olmak üzere orman ekosistemlerini daraltan ya da yok eden tüm tahsis izinlerini ve kesim programlarını iptal etmeye çağrısında bulunuyoruz. Kömürcü şirket, ormanımızı, tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi, köyümüzü, yani yaşam alanlarımızı terk edinceye dek mücadeleye devam ediyoruz. Akbelen ormanını terk etmiyoruz”.

AKBELEN ORMANINDA NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de yer alan Akbelen Ormanı, Limak Holding’in işlettiği Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne linyit temin edilmesi için satıldı. İkizköylüler, 740 dönümlük ormanda Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla linyit madeni işletmesi açılması izni verilmesine karşı mücadele başlattı. Köylüler ve çevreciler, satışın iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne dava açtı. Mahkeme, idarenin savunmasını aldıktan sonra, Akbelen Orman alanında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin karar vermesini beklemeyen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise 17 Temmuz’da iş makineleriyle ormana girerek ağaçları kesmeye başladı. İkizköylüler, bu gelişme üzerine de OGM yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Orman girişinde çadır kurarak alanda nöbet tutmaya başlayan köylülerin müdahalesi sonucu kesim durdu. 

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.