Haber Girişi: 05.11.2019 - 12:40, Güncelleme: 07.12.2020 - 14:04

AKP Hükümeti’nin 2020 ajandası

 

AKP Hükümeti’nin 2020 ajandası

Cumhurbaşkanlığının 845 tedbirden oluşan 403 sayfalık 2020 Yılı Programı yayımlandı. Ekonomi, büyüme, istihdam ve yatırımlar başta olmak üzere eğitimden sağlığa her alanda hedeflerin sıralandığı programda 2020 yılında istihdam 1 milyon 100 bin artacak, işsizlik oranı 11,8’e gerileyecek
haberimizvar.net Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bir yıllık ajandası belli oldu. Önümüzdeki yılda ekonomide vatandaşı yakından ilgilendiren konularla önemli adımlar atılacak. 2020 yılında hedeflenen başlıklar özetle şöyle: ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 8.5: Para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi, maliye politikasıyla eş güdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun gelecek yıl sonunda yüzde 8,5'e indirilmesi hedefleniyor. İŞSİZLİK GERİLEYECEK: Ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin etkisiyle yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması öngörülüyor. İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1,1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11,8'e gerilemesi planlanıyor.   TASARRUFA YENİ MODEL: Borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak. GIDADA SPEKÜLASYONA ÖNLEM: Gıdada dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesi için soğuk depo zincirleri desteklenecek. Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleriyle ilgili 2020 sonunda lisanslı depo sayısı 100'e ulaştırılacak. TARIMA ERKEN UYARI SİSTEMİ: Tarım ürünlerinin arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurularak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak takip edileceği "ürün gözetim mekanizması" hayata geçirilecek. PRİM ÖDEMELERİ HASATA GÖRE: Çiftçilerin ve mevsimlik çalışanların SGK prim ödeme dönemleri belirlenecek. Mevzuatta yapılacak değişiklikle tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süresiz çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden düzenlenecek. SERALARIN ALTYAPILARI İYİLEŞTİRİLECEK: Özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarının neden olduğu sebze ve fiyat artışlarına seralar çözüm olacak. Modern seraların kurulmasının yanı sıra mevcut seralar modernize edilecek. Seraların büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için finansman desteği sağlanacak. ESNEK ÇALIŞMA KOLAYLAŞTIRILACAK: Kamu çalışma hayatında son dönemlerde sıkça gündemde yer tutan esnek çalışma uygulamasında farkındalık faaliyetleri artırılacak. YARDIM DEĞİL KURSA: Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların iş hayatına atılmaları için İş Kulüpleri’nin etkinliği artırılacak. 2019’un sonuna kadar 60’a yükseltilmesi planlanan İş Kulüpleri, önümüzdeki yıl yıl tüm şehirleri kapsayacak şekilde uygulanacak. Katılımcıların tespit edilen eksiklikler tamamlanarak istihdam edilmeleri sağlanacak. Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alan 100 bin vatandaşa da mesleki eğitim kursu ve iş yerleştirme hizmeti verilecek. KADIN GİRİŞİMCİ AKADEMİSİ: Kadın girişimci sayısının artması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak. Kadın girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi için Kadın ve Genç İhracatçı Yetiştirme Akademisi hayata geçirilecek. GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ KURULACAK: Tapu İşlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi ve değer artışlarının tespit edilmesi için gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Burada taşınmazların değerlerine yönelik veriler, mülkiyet bilgileri tutulacak. KONUT PİYASASI DAHA ETKİN DENETLENECEK: Kamunun konut piyasasında denetleyici ve düzenleyici rolü güçlendirilecek. Konuttan sorumlu birimler arasında koordinasyon mekanizması kurulacak. Konuttan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının rollerinin belirlenmesi planlanırken, iş birliğini kuracak usul ve esaslar belirlenecek. DAR GELİRLİLERE 250 BİN KONUT: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut üretilecek. Sosyal konutlardan 50’ni sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilecek. Buna ek olarak TOKİ’nin üreteceği sosyal konut sayısı da 105 bine çıkarılacak. SİBER GÜVENLİĞE MİLLİ ÇÖZÜM: Siber güvenlik ürün ve teknolojik projelerin geliştirilmesi için kamu araştırma kurumlar ile üniversiteler ile iş birliğine gidilecek. Bin üniversite öğrencisine siber güvenlik eğitimi verilmesinin yanı sıra 5 yeni firma siber güvenlik ekosistemine dahil edilecek, 10 firmaya da ihracat desteği verilecek. OKUL BİNALARI ÇEVREYE UYUMLU OLACAK: Yeni dönemde okul binaları teknoloji ve çevreye uyumlu, daha güvenli, estetik ve kalite anlamında yüksek bir mimaride yapılacak. Bu kapsamda okullarda büyük bakım ve onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek. Bazı tarihi okul binalarında örnek koruma çalışmaları yapılacak. 5 YAŞA OKUL ÖNCESİ ZORUNLU EĞİTİM: Önümüzdeki dönemde, okul öncesi erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. SAĞLIK VADİSİ: İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI: 2020'de Adalet Bakanlığının gerçekleştireceği çalışmalara yer verilen programa göre, insan hakları alanında yol haritası niteliğinde olan İnsan Hakları Eylem Planı güncellenecek, yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. ADLİ TIPA HEDEF SÜRE: Yargıda hedef süre uygulamasının kapsamı genişletilecek, Bölge Adliye Mahkemeleri için yargıda hedef süreler belirlenecek, adli tıp kurumunda da hedef süre uygulaması başlatılacak. BES’E DÜZENLEME: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak ihtiyacı belirlenecek. Öte yandan BES’ten çıkışları önlemek için sağlık, evlilik, eğitim ve ev alma gibi nedenlerle sistemden çıkmadan birikimin bir kısmının çekilmesine olanak sağlanacak.
Cumhurbaşkanlığının 845 tedbirden oluşan 403 sayfalık 2020 Yılı Programı yayımlandı. Ekonomi, büyüme, istihdam ve yatırımlar başta olmak üzere eğitimden sağlığa her alanda hedeflerin sıralandığı programda 2020 yılında istihdam 1 milyon 100 bin artacak, işsizlik oranı 11,8’e gerileyecek

haberimizvar.net Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bir yıllık ajandası belli oldu. Önümüzdeki yılda ekonomide vatandaşı yakından ilgilendiren konularla önemli adımlar atılacak. 2020 yılında hedeflenen başlıklar özetle şöyle:

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 8.5: Para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi, maliye politikasıyla eş güdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun gelecek yıl sonunda yüzde 8,5'e indirilmesi hedefleniyor.

İŞSİZLİK GERİLEYECEK: Ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin etkisiyle yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması öngörülüyor. İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1,1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11,8'e gerilemesi planlanıyor.  

TASARRUFA YENİ MODEL: Borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak.

GIDADA SPEKÜLASYONA ÖNLEM: Gıdada dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesi için soğuk depo zincirleri desteklenecek. Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleriyle ilgili 2020 sonunda lisanslı depo sayısı 100'e ulaştırılacak.

TARIMA ERKEN UYARI SİSTEMİ: Tarım ürünlerinin arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurularak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak takip edileceği "ürün gözetim mekanizması" hayata geçirilecek.

PRİM ÖDEMELERİ HASATA GÖRE: Çiftçilerin ve mevsimlik çalışanların SGK prim ödeme dönemleri belirlenecek. Mevzuatta yapılacak değişiklikle tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süresiz çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden düzenlenecek.

SERALARIN ALTYAPILARI İYİLEŞTİRİLECEK: Özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarının neden olduğu sebze ve fiyat artışlarına seralar çözüm olacak. Modern seraların kurulmasının yanı sıra mevcut seralar modernize edilecek. Seraların büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için finansman desteği sağlanacak.

ESNEK ÇALIŞMA KOLAYLAŞTIRILACAK: Kamu çalışma hayatında son dönemlerde sıkça gündemde yer tutan esnek çalışma uygulamasında farkındalık faaliyetleri artırılacak.

YARDIM DEĞİL KURSA: Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların iş hayatına atılmaları için İş Kulüpleri’nin etkinliği artırılacak. 2019’un sonuna kadar 60’a yükseltilmesi planlanan İş Kulüpleri, önümüzdeki yıl yıl tüm şehirleri kapsayacak şekilde uygulanacak. Katılımcıların tespit edilen eksiklikler tamamlanarak istihdam edilmeleri sağlanacak. Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alan 100 bin vatandaşa da mesleki eğitim kursu ve iş yerleştirme hizmeti verilecek.

KADIN GİRİŞİMCİ AKADEMİSİ: Kadın girişimci sayısının artması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak. Kadın girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi için Kadın ve Genç İhracatçı Yetiştirme Akademisi hayata geçirilecek.

GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ KURULACAK: Tapu İşlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi ve değer artışlarının tespit edilmesi için gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Burada taşınmazların değerlerine yönelik veriler, mülkiyet bilgileri tutulacak.

KONUT PİYASASI DAHA ETKİN DENETLENECEK: Kamunun konut piyasasında denetleyici ve düzenleyici rolü güçlendirilecek. Konuttan sorumlu birimler arasında koordinasyon mekanizması kurulacak. Konuttan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının rollerinin belirlenmesi planlanırken, iş birliğini kuracak usul ve esaslar belirlenecek.

DAR GELİRLİLERE 250 BİN KONUT: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut üretilecek. Sosyal konutlardan 50’ni sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilecek. Buna ek olarak TOKİ’nin üreteceği sosyal konut sayısı da 105 bine çıkarılacak.

SİBER GÜVENLİĞE MİLLİ ÇÖZÜM: Siber güvenlik ürün ve teknolojik projelerin geliştirilmesi için kamu araştırma kurumlar ile üniversiteler ile iş birliğine gidilecek. Bin üniversite öğrencisine siber güvenlik eğitimi verilmesinin yanı sıra 5 yeni firma siber güvenlik ekosistemine dahil edilecek, 10 firmaya da ihracat desteği verilecek.

OKUL BİNALARI ÇEVREYE UYUMLU OLACAK: Yeni dönemde okul binaları teknoloji ve çevreye uyumlu, daha güvenli, estetik ve kalite anlamında yüksek bir mimaride yapılacak. Bu kapsamda okullarda büyük bakım ve onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek. Bazı tarihi okul binalarında örnek koruma çalışmaları yapılacak.

5 YAŞA OKUL ÖNCESİ ZORUNLU EĞİTİM: Önümüzdeki dönemde, okul öncesi erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek.

SAĞLIK VADİSİ: İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak Sağlık Vadisi hayata geçirilecek.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI: 2020'de Adalet Bakanlığının gerçekleştireceği çalışmalara yer verilen programa göre, insan hakları alanında yol haritası niteliğinde olan İnsan Hakları Eylem Planı güncellenecek, yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

ADLİ TIPA HEDEF SÜRE: Yargıda hedef süre uygulamasının kapsamı genişletilecek, Bölge Adliye Mahkemeleri için yargıda hedef süreler belirlenecek, adli tıp kurumunda da hedef süre uygulaması başlatılacak.

BES’E DÜZENLEME: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak ihtiyacı belirlenecek. Öte yandan BES’ten çıkışları önlemek için sağlık, evlilik, eğitim ve ev alma gibi nedenlerle sistemden çıkmadan birikimin bir kısmının çekilmesine olanak sağlanacak.

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.