Antalya basın davası ertelendi

GÜNDEM 12.01.2021 - 15:59, Güncelleme: 12.01.2021 - 15:59
 

Antalya basın davası ertelendi

Antalya'da FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin davanın 8. Duruşması Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı dava, sanıkların hazırlık yapması için 4 Mayıs 2021 tarihine ertelendi

haberimizvar.net- KHK ile kapatılan Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Antalya ve Bizim Antalya gazeteleri eski çalışanı 9 gazetecinin "örgüt üyeliği" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" iddiasıyla yargılandığı davanın 8. duruşması Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcının esas hakkındaki mütalaanı açıkladığı dava 4 Mayıs 2021 tarihine ertelendi. Duruşmaya sanıklardan Özkan Mayda, Adem Akyürek, Cihat Ünal, Hasan Yavaşlar, Ali Orhan, Eda Akıllı, Sibel Aksoy ve Onur Fazıl Soysal avukatları ile birlikte katıldı. Savcı mütalaasında sanıklar; Ali Orhan ve Hasan Yavaşlar Adem Akyürek, Betül Bayar, Sibel Aksoy, Abdurrahim Ersöz, Eda Akıllı ve Onur Fazıl Soydal’ın beraatını talep etti.   SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI  Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında şöyle denildi: “Sanıklar Olgun Matur, Özkan Mayda, Osman Yakut, Cihat Ünal, Kenan Baş, Ömer Özdemir ve Serhat Şeftali’nin Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan eylemlerine uyan TCK 'NIN 314/2,53,58/9,63 Maddeleri ile TMK'nın 5/1 maddesi gereğince cezalandırılmalarına; 2- Sanık Sıtkı Soydal’ın 2014 yılında FETÖ/PDY terör örgütünün Antalya yerelinde siyaset üzerinden etkili olabilmesi amacıyla sahibi olduğu Antalya Gazetesi’nin araç olarak kullandığı, yerel seçimlerin hemen öncesinde kullanılmaya başlanılan Antalya Gazetesi’nin diğer gazeteler 100-200 arasında basılırken 10000 civarında basıldığı, gazetenin basımının FETÖ tarafından finanse edildiği, bu gazetenin FETÖ'ye müzahir yayınlar yaptığı, yayınlamış olduğu haberlerde FETÖ terör örgütünün söylemlerinin kullanıldığı, tanık haşmet Öyken ve Erdoğan Çimen beyanlarına göre; sanığın faaliyetlerinin, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içermemesi karşısında örgüt üyesi olarak kabul edilmesine yasal olanak bulunmadığından, konusu suç oluşturmayan ancak örgüt liderinin talimatı doğrultusunda amaca hizmet eden söz konusu faaliyetlerinin örgüte yardım etme suçunu oluşturacağı anlaşıldığından; Sanık Sıtkı Soydal’ın FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü hiyerarşisine dahil olmadan örgütün amacına bilerek ve isteyerek yardımda bulunma suçundan eylemine uyan TCK 'NIN 314/2,220/7,53,63 Maddeleri ile TMK'nın 5/1maddesi gereğince cezalandırılmasına, 3- Her ne kadar sanıklar Ali Orhan ve Hasan Yavaşlar Adem Akyürek,Betül Bayar,Sibel Aksoy,Abdurrahim Ersöz,Eda Akıllı ve Onur Fazıl Soydal hakkında FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olmak suçundan eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 314/2,3713S.Y.’nın 5.maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; Dosya kapsamına göre sanıkların örgütsel bağlarını ortaya koyan herhangi bir kod adı veya örgütsel iletişim ağı kullandıklarının saptanamadığı, FETO/PDY'nin terör örgütü olarak kamuoyu tarafından bilinir hale geldiğinden sonra örgütsel faaliyetleri tespit edilemeyen sanıkların, Ceza hukukunun genel prensiplerinden olan şüpheden sanık yargılanır ilkesi uyarınca bir suçtan cezalandırılmanın temel koşulunu, suçun kuşkuya yer verilemeyeceği şekilde ispat edilmesine bağlı olduğunu, kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların sanıkların aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı, yine ceza mahkumiyetinin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşan olası kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması ve bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği, yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı, ceza yargılamasında mahkumiyetin büyük veya küçük olasılığa değil her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu, adli hataların önüne geçebilmenin de başka bir yolu olmadığı da nazara alınarak, FETÖ/PDY’nın terör örgütü olduğu kamuoyu tarafından bilinir hale gelmeden önce örgütle iltisaklı bir kısım faaliyetlerin sempati düzeyini aşar nitelikte olmadığı,örgütün gizli haberleşme programları olan Bylock ve Eagle IM kullanıcısı olmadıkları, örgüt içerisinde çeşitlilik ve süreklilik arz eden bir eylemlerinin tespit edilemediği, adı geçen sanıkların örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğine, örgüt ile arasında üyelik için gerekli bulunan organik bağın kurulduğuna, örgütün kuruluşu, kurucuları, lideri, amacı, stratejileri ve eylemleri ile irtibatlı olduğuna dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği,Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığından ,sanıkların müsnet suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlarına;karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” denildi.  DURUŞMA 4 MAYIS’A ERTELENDİ  Mahkeme heyeti mütalaaya karşı süre isteyen taraflara savunmalarını hazırlamak üzere duruşmayı 4 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Sanıkların tamamı "örgüt üyeliği" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanıyor.    
Antalya'da FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin davanın 8. Duruşması Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı dava, sanıkların hazırlık yapması için 4 Mayıs 2021 tarihine ertelendi

haberimizvar.net- KHK ile kapatılan Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Antalya ve Bizim Antalya gazeteleri eski çalışanı 9 gazetecinin "örgüt üyeliği" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" iddiasıyla yargılandığı davanın 8. duruşması Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcının esas hakkındaki mütalaanı açıkladığı dava 4 Mayıs 2021 tarihine ertelendi. Duruşmaya sanıklardan Özkan Mayda, Adem Akyürek, Cihat Ünal, Hasan Yavaşlar, Ali Orhan, Eda Akıllı, Sibel Aksoy ve Onur Fazıl Soysal avukatları ile birlikte katıldı. Savcı mütalaasında sanıklar; Ali Orhan ve Hasan Yavaşlar Adem Akyürek, Betül Bayar, Sibel Aksoy, Abdurrahim Ersöz, Eda Akıllı ve Onur Fazıl Soydal’ın beraatını talep etti.  

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI 
Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında şöyle denildi: “Sanıklar Olgun Matur, Özkan Mayda, Osman Yakut, Cihat Ünal, Kenan Baş, Ömer Özdemir ve Serhat Şeftali’nin Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan eylemlerine uyan TCK 'NIN 314/2,53,58/9,63 Maddeleri ile TMK'nın 5/1 maddesi gereğince cezalandırılmalarına; 2- Sanık Sıtkı Soydal’ın 2014 yılında FETÖ/PDY terör örgütünün Antalya yerelinde siyaset üzerinden etkili olabilmesi amacıyla sahibi olduğu Antalya Gazetesi’nin araç olarak kullandığı, yerel seçimlerin hemen öncesinde kullanılmaya başlanılan Antalya Gazetesi’nin diğer gazeteler 100-200 arasında basılırken 10000 civarında basıldığı, gazetenin basımının FETÖ tarafından finanse edildiği, bu gazetenin FETÖ'ye müzahir yayınlar yaptığı, yayınlamış olduğu haberlerde FETÖ terör örgütünün söylemlerinin kullanıldığı, tanık haşmet Öyken ve Erdoğan Çimen beyanlarına göre; sanığın faaliyetlerinin, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içermemesi karşısında örgüt üyesi olarak kabul edilmesine yasal olanak bulunmadığından, konusu suç oluşturmayan ancak örgüt liderinin talimatı doğrultusunda amaca hizmet eden söz konusu faaliyetlerinin örgüte yardım etme suçunu oluşturacağı anlaşıldığından; Sanık Sıtkı Soydal’ın FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü hiyerarşisine dahil olmadan örgütün amacına bilerek ve isteyerek yardımda bulunma suçundan eylemine uyan TCK 'NIN 314/2,220/7,53,63 Maddeleri ile TMK'nın 5/1maddesi gereğince cezalandırılmasına, 3- Her ne kadar sanıklar Ali Orhan ve Hasan Yavaşlar Adem Akyürek,Betül Bayar,Sibel Aksoy,Abdurrahim Ersöz, Eda Akıllı ve Onur Fazıl Soydal hakkında FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olmak suçundan eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 314/2,3713S.Y.’nın 5.maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; Dosya kapsamına göre sanıkların örgütsel bağlarını ortaya koyan herhangi bir kod adı veya örgütsel iletişim ağı kullandıklarının saptanamadığı, FETO/PDY'nin terör örgütü olarak kamuoyu tarafından bilinir hale geldiğinden sonra örgütsel faaliyetleri tespit edilemeyen sanıkların, Ceza hukukunun genel prensiplerinden olan şüpheden sanık yargılanır ilkesi uyarınca bir suçtan cezalandırılmanın temel koşulunu, suçun kuşkuya yer verilemeyeceği şekilde ispat edilmesine bağlı olduğunu, kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların sanıkların aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı, yine ceza mahkumiyetinin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşan olası kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması ve bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği, yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı, ceza yargılamasında mahkumiyetin büyük veya küçük olasılığa değil her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu, adli hataların önüne geçebilmenin de başka bir yolu olmadığı da nazara alınarak, FETÖ/PDY’nın terör örgütü olduğu kamuoyu tarafından bilinir hale gelmeden önce örgütle iltisaklı bir kısım faaliyetlerin sempati düzeyini aşar nitelikte olmadığı,örgütün gizli haberleşme programları olan Bylock ve Eagle IM kullanıcısı olmadıkları, örgüt içerisinde çeşitlilik ve süreklilik arz eden bir eylemlerinin tespit edilemediği, adı geçen sanıkların örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğine, örgüt ile arasında üyelik için gerekli bulunan organik bağın kurulduğuna, örgütün kuruluşu, kurucuları, lideri, amacı, stratejileri ve eylemleri ile irtibatlı olduğuna dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği,Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığından ,sanıkların müsnet suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlarına;karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” denildi. 
DURUŞMA 4 MAYIS’A ERTELENDİ 
Mahkeme heyeti mütalaaya karşı süre isteyen taraflara savunmalarını hazırlamak üzere duruşmayı 4 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Sanıkların tamamı "örgüt üyeliği" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanıyor.

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.