GÜNDEM Haber Girişi: 01.07.2021 - 11:59, Güncelleme: 01.07.2021 - 11:59

Avukatlardan alkışlı protesto

 

Avukatlardan alkışlı protesto

Antalya Adliyesi girişindeki duyarlı kapı ve x-ray uygulaması alkışlarla protesto edildi. Baro Başkanı Balkan, “Avukatları ‘olağan şüpheli’, ‘potansiyel suçlu’ gibi gören anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa dışıdır ve kabul edilemez” dedi.
haberimizvar.net- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının adliye girişinde avukatlara uygulattığı duyarlı kapı ve x-ray uygulaması alkışlarla protesto edildi.  Antalya Adliyesi önünde bu sabah saat 10.00’da bir araya gelen baro yöneticileri ve avukatlar basın açıklamasının ardından duyarlı kapıyı kullanmadan adliyeye toplu giriş yaptı.    SORUN HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR Avukatların uzunca bir süredir, adliye girişlerinde, Avukatlık Kanunu’na, hukuka ve mevzuata aykırı olarak, eşyalarını x-ray cihazına koymaya ve duyarlı kapıdan geçmeye zorlandığını dile getiren Baro Başkanı Polat Balkan, “Yargının üç kurucu eşit bileşeninden biri olan savunmanın meslek örgütü baronun bugüne kadar yaptığı bütün çalışma ve görüşmelere karşın, sorun ne yazık ki çözülemediği gibi, her geçen gün daha da büyümektedir” dedi.  AVUKATA ‘OLAĞAN ŞÜPHELİ BAKIŞI Balkan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yasa koyucu, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzerinin aranamayacağını açık ve tartışmasız bir şekilde düzenlemişken, yargıyı var eden ve meşru kılan, kamusal nitelikte yargı görevi yapan, yurttaşlarımızın adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün temsilcisi ve güvencesi olan Avukatları ‘olağan şüpheli’, ‘potansiyel suçlu’  gibi gören bir anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa dışıdır, anlaşılamaz ve kabul edilemez”.  PROTOKOLDE X-RAY BULUNMUYOR “Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan ve edinilen bilgiye göre uygulamaya dayanak olarak gösterilen protokole göre avukatlar, hakim-savcılar ve adliye personelleri gibi kimlik kartlarını okutarak turnikeden geçecektir. Sözü edilen protokolde x-ray, duyarlı kapı, arama konusunda hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki, Avukatlık Kanunu’nun emredici nitelikteki hükümleri ortadayken, protokolün hatalı yorumu bile avukatların aranmasına gerekçe oluşturamaz”.     HAKİM VE SAVCIYA YOK, AVUKATA VAR “Uygulamanın bir başka yanı da, avukatlara yönelik ayrımcılık içermesi, avukatları ‘ötekileştirmesidir’; çünkü adliye girişlerinde yargıçlar, savcılar, güvenlik görevlileri pratikte hiçbir aramaya tabi tutulmamakta, eşyalarını x-ray cihazına koymamakta, duyarlı kapıdan geçmemektedir. Yalnızca bu bile savunmaya bakış açısının ne olduğunu göstermeye yeterlidir. Doğru olan, hukuki olan, yasal olan ve olması gereken, avukatların da, savcıların da, yargıçların da, adaleti birlikte dağıttıkları iş alanları olan adliyelere hiçbir arama olmadan girebilmeleridir. Türkiye’deki toplam adliye sayısı ve açıklamamıza konu uygulamanın yapıldığı adliye sayısı karşılaştırıldığında (Edindiğimiz bilgilere göre bu sayı 5 bile değildir.), aynı hukuk sistemine ve yasalara bağlı olunmasına karşın, yapılan keyfilikler ve değişen uygulamalar daha açık ve net görülebilecektir”.     BİZİ BASKILARLA KORKUTAMAZSINIZ “Baro Başkanlığımızca gerek Adalet Bakanlığı’na, gerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi yazılar yazılmış, gerekli görüşmeler yapılmış; ancak, sorun çözülmek bir yana, giderek daha da büyümüştür. Sözgelimi yaklaşık son 4 aylık süreçte duyarlı kapı ve x-ray uygulamasına karşı çıkan meslektaşlarımıza yönelik fiziki ve sözlü saldırılar yapılmış, bazı meslektaşlarımız hakkında ‘emre itaatsizlik’ nedeniyle idari yaptırım kararları düzenlenmiş, 110 meslektaşımız hakkında 230 tutanak düzenlemiş, her bir tutanakla ilgili disiplin soruşturması açılması istemiyle Baro Başkanlığımıza yazı yazılmış, gelen her yazı Baro Başkanlığımızca, özetle, yapılacak bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle iade edilmiş, bunun üzerine iade kararının altında imzası olan Baro başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kimlik ve adres bilgileri istenmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, yaslandığınız devlet gücüne güvenip, baskılarla, soruşturmalarla, kovuşturmalarla bizi korkutamazsınız”.  SAVUNMASIZ YARGI HAYALİ KURANLAR “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki dayanaktan yoksun, yasadışı, keyfi, avukatlara karşı düşmanlık içeren, mesleğimizin onuruna ve saygınlığına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıyan dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz.  Avukatsız adliye, savunmasız yargı hayali kuranlara sesleniyoruz: 21. yüzyılda bile bu konuları konuşuyor olmamızın sorumluluğu da, utancı da sizindir. Biz avukatız, boyun eğmeyiz, direniriz”.  
Antalya Adliyesi girişindeki duyarlı kapı ve x-ray uygulaması alkışlarla protesto edildi. Baro Başkanı Balkan, “Avukatları ‘olağan şüpheli’, ‘potansiyel suçlu’ gibi gören anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa dışıdır ve kabul edilemez” dedi.

haberimizvar.net- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının adliye girişinde avukatlara uygulattığı duyarlı kapı ve x-ray uygulaması alkışlarla protesto edildi.  Antalya Adliyesi önünde bu sabah saat 10.00’da bir araya gelen baro yöneticileri ve avukatlar basın açıklamasının ardından duyarlı kapıyı kullanmadan adliyeye toplu giriş yaptı.   

SORUN HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Avukatların uzunca bir süredir, adliye girişlerinde, Avukatlık Kanunu’na, hukuka ve mevzuata aykırı olarak, eşyalarını x-ray cihazına koymaya ve duyarlı kapıdan geçmeye zorlandığını dile getiren Baro Başkanı Polat Balkan, “Yargının üç kurucu eşit bileşeninden biri olan savunmanın meslek örgütü baronun bugüne kadar yaptığı bütün çalışma ve görüşmelere karşın, sorun ne yazık ki çözülemediği gibi, her geçen gün daha da büyümektedir” dedi. 

AVUKATA ‘OLAĞAN ŞÜPHELİ BAKIŞI

Balkan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yasa koyucu, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzerinin aranamayacağını açık ve tartışmasız bir şekilde düzenlemişken, yargıyı var eden ve meşru kılan, kamusal nitelikte yargı görevi yapan, yurttaşlarımızın adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün temsilcisi ve güvencesi olan Avukatları ‘olağan şüpheli’, ‘potansiyel suçlu’  gibi gören bir anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa dışıdır, anlaşılamaz ve kabul edilemez”. 

PROTOKOLDE X-RAY BULUNMUYOR

“Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan ve edinilen bilgiye göre uygulamaya dayanak olarak gösterilen protokole göre avukatlar, hakim-savcılar ve adliye personelleri gibi kimlik kartlarını okutarak turnikeden geçecektir. Sözü edilen protokolde x-ray, duyarlı kapı, arama konusunda hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki, Avukatlık Kanunu’nun emredici nitelikteki hükümleri ortadayken, protokolün hatalı yorumu bile avukatların aranmasına gerekçe oluşturamaz”. 
  
HAKİM VE SAVCIYA YOK, AVUKATA VAR

“Uygulamanın bir başka yanı da, avukatlara yönelik ayrımcılık içermesi, avukatları ‘ötekileştirmesidir’; çünkü adliye girişlerinde yargıçlar, savcılar, güvenlik görevlileri pratikte hiçbir aramaya tabi tutulmamakta, eşyalarını x-ray cihazına koymamakta, duyarlı kapıdan geçmemektedir. Yalnızca bu bile savunmaya bakış açısının ne olduğunu göstermeye yeterlidir. Doğru olan, hukuki olan, yasal olan ve olması gereken, avukatların da, savcıların da, yargıçların da, adaleti birlikte dağıttıkları iş alanları olan adliyelere hiçbir arama olmadan girebilmeleridir. Türkiye’deki toplam adliye sayısı ve açıklamamıza konu uygulamanın yapıldığı adliye sayısı karşılaştırıldığında (Edindiğimiz bilgilere göre bu sayı 5 bile değildir.), aynı hukuk sistemine ve yasalara bağlı olunmasına karşın, yapılan keyfilikler ve değişen uygulamalar daha açık ve net görülebilecektir”.
   
BİZİ BASKILARLA KORKUTAMAZSINIZ

“Baro Başkanlığımızca gerek Adalet Bakanlığı’na, gerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi yazılar yazılmış, gerekli görüşmeler yapılmış; ancak, sorun çözülmek bir yana, giderek daha da büyümüştür. Sözgelimi yaklaşık son 4 aylık süreçte duyarlı kapı ve x-ray uygulamasına karşı çıkan meslektaşlarımıza yönelik fiziki ve sözlü saldırılar yapılmış, bazı meslektaşlarımız hakkında ‘emre itaatsizlik’ nedeniyle idari yaptırım kararları düzenlenmiş, 110 meslektaşımız hakkında 230 tutanak düzenlemiş, her bir tutanakla ilgili disiplin soruşturması açılması istemiyle Baro Başkanlığımıza yazı yazılmış, gelen her yazı Baro Başkanlığımızca, özetle, yapılacak bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle iade edilmiş, bunun üzerine iade kararının altında imzası olan Baro başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kimlik ve adres bilgileri istenmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, yaslandığınız devlet gücüne güvenip, baskılarla, soruşturmalarla, kovuşturmalarla bizi korkutamazsınız”. 

SAVUNMASIZ YARGI HAYALİ KURANLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki dayanaktan yoksun, yasadışı, keyfi, avukatlara karşı düşmanlık içeren, mesleğimizin onuruna ve saygınlığına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıyan dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz.  Avukatsız adliye, savunmasız yargı hayali kuranlara sesleniyoruz: 21. yüzyılda bile bu konuları konuşuyor olmamızın sorumluluğu da, utancı da sizindir. Biz avukatız, boyun eğmeyiz, direniriz”.  

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.