Haber Detayı
10 Şubat 2020 - Pazartesi 16:50
 
Bu ne cürret!
Konyaaltı sahil işletmecisi Alkoçlar Seyahat Turizm firması, ihale iptaliyle ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncar ile Büyükşehir Belediyesi Encümen üyelerine ‘Görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, gerçek dışı beyanda bulunmak, iftira, ticari sırların ifşası, ihkakı hak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyla ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı.
GÜNDEM Haberi
Bu ne cürret!

haberimizvar.net-Konyaaltı sahil işletme ihalesinin ardından Hülya Koçyiğit’in damadı Enver Alkoçlar’a ait olan Alkoçlar Seyahat Turizm Firması, yürütmeyi durdurma kararı almasına karşın savcılığa ard arda suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in basın toplantısında konuyla ilgili olarak soru yönelten www.haberimizvar.net’in genel koordinatörü Ebru Küçükaydın’a suç duyurusunda bulunan Alkoçlar Seyahat Turizm şimdi de kararı alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Cansel Çevikol Tuncar ile Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeleri CHP’li Mesut Kocagöz, Şerafettin Özer, Büşra Özdemir, Mithat Aras ve İyi Partili Mehmet Cengiz Büyükgebiz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.        

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Alkoçlar Seyahat Turizm Firması, şüpheli şahıslar hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (işleme konulmama kararı) aldı. Savcılık kararda şu ifadelere yer verdi:

SAVCILIĞIN KARARI

 “Müşteki vekili Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunduğu dilekçelerinde özetle, müvekkil şirketin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu ihale sonucu 20.04.2018 tarihli sözleşme ile Antalya İli Konyaaltı ilçesi Beach Park ve Konyaaltı Sahili'nde bulunan yapıları 8+10+10 yıllığına kiraladığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından keşide edilen ve müvekkil firmaya 21.01.2020 tarihinde tebliğ edilen ihtarname ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34. maddesine göre fesih yetkisi başkasında olmasına rağmen yetkisiz encümen kararı ile kira sözleşmelerinin hukuka ve yasalara aykırı olarak tek taraflı fesih edildiğini, idarenin kararlarına hukuki müracaat yolları açık olmasına rağmen mahkeme karaları beklenmeksizin genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer tarafından alt kiracıların çağrıldığı ve ‘Burası artık belediyenin, her şey bizim kontrolümüzde, bizle muhatap olacaksınız aksi halde hepinizin sözleşmesini fesih ederiz. kapıya koyarız’ şeklinde beyanda bulunulduğunu, firmanın kiraları toplayıp kaçacağının alt kiracılara söylendiğini beyanla şikayetçi olmuş ve atılı suçlardan hazırlık soruşturmasına başlanılmıştır.  Dosyanın bir bütün halinde incelenmesinde, Belediye Encümeni ve Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in üzerlerine atılı eylemlerin, TCK veya özel kanunların ceza içeren hükümleri çerçevesinde herhangi bir maddeye temas etmediği, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira, ticari sırların ifşası ve ihkakı hak’ suçlarının kanuni unsurlarının somut olayda mevcut olmadığı, gerçek dışı beyanda bulunmak şeklinde bir suçun ceza kanunlarımızda suç olarak düzenlenmediği, bu yönüyle bu suçlar hakkında kovuşturma imkanının olmadığı anlaşılmaktadır.

SOYUT BİLGİLENDİRME VAR

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4. maddesi ile birlikte Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca bir kamu görevlisi hakkında bir suç isnat edilerek yapılacak şikayet ve ihbarın şeklinin belirlendiği, bu kapsamda ihbar ve şikayetlerin içerik itibarıyla soyut ve genel nitelikte olmaması, yine ihbar ya da şikayetlerde kişi ve somut olayların belirtilmesi gerektiğinin bildirildiği, ayrıca iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği hususlarının düzenleme altına alındığı, yine belirtilen düzenlemeler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapılan ihbar ve şikayetlerin belirtilen nitelikte olup, olmadığını inceleme ve gerekirse bu şikayeti işleme koymama yetkisinin bulunduğunun hüküm altına alındığı görülmektedir.

SUÇA DAİR BİLGİ, BELGE YOK

Müşteki tarafın dilekçesinde belirttiği ve Belediye Encümen Üyeleri ve Genel Sekreterinden şikayetçi olduğu görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, taraflar arasındaki ihtilafın hukuk ve idari yargı mahkemelerince halli lazım gelen meselelerden olduğu, bu görevlilerin, görevlerinin gereklerini kötüye kullanmak suretiyle mağdurun veya kamunun zararına yol açtıklarına yahut kişisel menfaat temin ettiklerine ve böylelikle atılı suçu işlediklerine dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, bu yönüyle müşteki tarafın şikayetinin belirtilen nitelikleri haiz olmadığı görülmekle, görevi kötüye kullanma suçu yönünden evrakın işleme konulmamasına karar verilmesi lazım gelmiştir. Açıklanan nedenlerle; şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira, ticari sırların ifşası ve ihkakı hak suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına, görevi kötüye kullanma suçu yönünden evrakın işleme konulmamasına;  Karar örneğinin müştekiye tebliğine, karardan bir suretin 657 Sayılı Yasa gereği Antalya Valiliğine gönderilmesine,  işleme konulmama karan yönünden kesin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. “ 

Kaynak: () - Haber Merkezi Editör:
Etiketler: Bu, ne, cürret!,
Yorumlar
Haber Yazılımı