‘Manavgat Ulualan’da kamu yararına aykırı bu ısrar niye?’

YEREL 11.04.2023 - 10:10, Güncelleme: 11.04.2023 - 10:10
 

‘Manavgat Ulualan’da kamu yararına aykırı bu ısrar niye?’

Ulualan’da golf tesisi planlarına ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Ulualan’da kamu yararına aykırı olarak Golf Tesisi Alanı yapılmasına yargı dur demesine karşın bakanlık durmuyor. Bu ısrar neden?” diye tepki gösterdi.

 Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Manavgat Ulualan’da kamu yararına aykırı olarak golf tesisi yapılması girişimlerine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Manavgat- Kızılağaç (ULUALAN) Sahili kamu yararına aykırı olarak Golf Tesisi Alanı yapılmasına yargı dur demesine karşın bakanlık durmuyor. Bu ısrar neden?” diye sordu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Ulualan’la ilgili açıklaması şöyle:   ‘MAHKEME KAMU YARARINA AYKIRI BULARAK İPTAL ETTİ’   “Manavgat- Kızılağaç (ULUALAN) Sahili kamu yararına aykırı olarak Golf Tesisi Alanı yapılmasına yargı dur demesine karşın Bakanlık durmuyor. Bu ısrar neden? Antalya ili, Manavgat ilçesi,  Kızılağaç bölgesine yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30.11.2018 tarihinde onanan,  Side Turizm Alanı ve Side II. Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç bölgesi 3. Etap İlave+Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptali istemiyle Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2020/775 E. Esas Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davaya bakan Sayın Mahkeme 10.03.2022 tarih ve K: 2022/290 sayılı kararı ile kamu yararına aykırı bularak iptaline karar vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu Yararına aykırı uygulamasında ısrar ederek 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yargı kararına karşın Bakanlıkça, 02.03.2023 tarih ve 2023/04-02 sayılı kararı yeniden onaylanmıştır.   ‘TAMAMI GOLF ALANI OLARAK PLANLANDI’   Dava konusu planlar ile 2.770.000 m2(277 h.)  mera ve orman vasfındaki alan, üçü konaklamalı, biri konaklamasız olmak üzere 4 ayrı parça halinde tamamı ‘golf alanı’ olarak planlanmıştı. Davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesi dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile alınan bilirkişi raporunu birlikte değerlendirmesi sonucu; “Dava konusu planlarda tamamen kamusal kullanıma yönelik ve açık alan düzenlemesi gereken sahil şeridinin birinci bölümü ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartıyla sınırlı yapılaşma hakkı tanınan sahil şeridi ikinci 50. m.lik kesiminin Turizm tesis alanına (golf alanına) dahil edilmesinin, Kıyı Kanununun “Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, plan değişikliği kararlarının planlama ilke ve esasları ile kamu yararına aykırı olduğu” gerekçesi ile plan değişikliği kararlarının iptaline karar vermiştir. Onaylanan ve halen askıda olan planlarda; golf alanları ve turizm tesis alanları ile günübirlik tesis alanları arasında, sahili ve günübirlik tesisleri kullanacak olan halkın günübirlik tesislerden yararlanmasına yönelik planlanması gereken denize paralel (Promenat) yol planlanmamış, kıyı kanununa aykırı olarak Kıyı Kenar Çizgisi altında planlanmıştır. Günübirlik alanlar, Turizm tesisleri ve Golf  Tesisi alanlarından ayırma çizgisi ile ayrılmış ve bu tesislerin arka bahçesi haline getirilmiştir.   ‘ZARARLAR GÖZARDI EDİLİYOR’   Alanın Turizm Tesis Alanı ve golf alanı olarak planlanması ile halkın, günübirlik alanlardan, sahilden ve denizden yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Ayrıca bu Bölgede, su temin projesi kapsamında su iletişim hattı ve tesisleri, DSİ Su kanalı,  1-1,5 km uzunluğunda sahil bandı ve en önemlisi, orman alanı içerisinde Orman yangınlarına müdahale amacı için kurulan, helikopter alanı ve yangın uçakları için uçak pist bulunmaktadır. Manavgat bölgesinin yoğun orman alanlarından oluşan bir bölge olduğu,  bölgenin birçok defa yangına maruz kaldığı,  Turizm alanları ve yerleşim alanları ile iç içe bulunan orman alanlarına herhangi bir yangında acil müdahalenin çok önem taşıdığı ve sahil şeridinde, ilk müdahalenin helikopterler ile gerçekleşeceği açıktır. Plan değişikliği ile helikopter alanı, yangın pisti alanının kaldırılmasının getireceği zararlar göz ardı edilmektedir.   ‘PLAN UYGULANSAYDI ÇOK DAHA BÜYÜK FELAKET YAŞANILMASI KAÇINILMAZ OLACAKTI’   Manavgat bölgesinde 28.07.2021 tarihinde başlayıp kısa sürede çok büyük bir alana yayılan, 10 gün süren ve Türkiye’nin en büyük yangın felaketi olarak tarihe geçen büyük bir yangın yaşamıştır.  Bu yangında 60.000 hektarlık alan, 59 mahalle ve 33.000 canlı yok olmuştur. Eğer orman yangın helikopter ve uçak pisti alanı olmasaydı, çok daha büyük felaket yaşanması kaçınılmaz olacaktı. Bu yangın bize yangın merkezlerinin, helikopter ve uçak pisti alanlarının ne kadar önemli olduğunu, hiçbir maddi değerin bu önemi ortadan kaldırmayacağını göstermiştir. Manavgat için çok önemli olan yangın helikopter pisti ve uçak pistinin kaldırılması, gelecekte yaşanabilecek orman yangınlarına müdahaleyi geciktireceği ve büyük zararlara neden olacağından, kamu yararı bulunmadığı açıktır.   ‘SIVILAŞMA RİSKİ OLAN BİR BÖLGE’   Diğer yandan, planlama alanı zemin suyu yüksek olan ve sıvılaşma riski olan bir bölgedir. Yine bölge plan açıklama raporunda da belirtildiği gibi 2. Derece deprem bölgesidir ve aynı zamanda yoğun ormanlık bir alandır. Son yaşanan ve büyük bir felakete dönüşen Kahramanmaraş depreminden ders alınmamış ve riskli bir bölge yapılaşmaya açılmıştır. Yapılaşma kararı planlanan bölgedeki yoğun orman dokusunu da yok edecektir. Açıklanan nedenlerle, Bakanlıkça onaylanan ve 22.03.2023 tarihinde askıdan inecek olan nazım ve uygulama İmar planlarının; Anayasa, Kıyı Yasası, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına, mahkeme kararına aykırı olması, kamu yararı da bulunmaması nedeniyle iptali istemiyle yargıya başvuracağımızı halkımızın bilgisine sunarız.”11.04.2023   
Ulualan’da golf tesisi planlarına ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Ulualan’da kamu yararına aykırı olarak Golf Tesisi Alanı yapılmasına yargı dur demesine karşın bakanlık durmuyor. Bu ısrar neden?” diye tepki gösterdi.

 Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Manavgat Ulualan’da kamu yararına aykırı olarak golf tesisi yapılması girişimlerine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Manavgat- Kızılağaç (ULUALAN) Sahili kamu yararına aykırı olarak Golf Tesisi Alanı yapılmasına yargı dur demesine karşın bakanlık durmuyor. Bu ısrar neden?” diye sordu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Ulualan’la ilgili açıklaması şöyle:

 

‘MAHKEME KAMU YARARINA AYKIRI BULARAK İPTAL ETTİ’

 

“Manavgat- Kızılağaç (ULUALAN) Sahili kamu yararına aykırı olarak Golf Tesisi Alanı yapılmasına yargı dur demesine karşın Bakanlık durmuyor. Bu ısrar neden? Antalya ili, Manavgat ilçesi,  Kızılağaç bölgesine yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30.11.2018 tarihinde onanan,  Side Turizm Alanı ve Side II. Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç bölgesi 3. Etap İlave+Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptali istemiyle Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2020/775 E. Esas Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davaya bakan Sayın Mahkeme 10.03.2022 tarih ve K: 2022/290 sayılı kararı ile kamu yararına aykırı bularak iptaline karar vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu Yararına aykırı uygulamasında ısrar ederek 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yargı kararına karşın Bakanlıkça, 02.03.2023 tarih ve 2023/04-02 sayılı kararı yeniden onaylanmıştır.

 

‘TAMAMI GOLF ALANI OLARAK PLANLANDI’

 

Dava konusu planlar ile 2.770.000 m2(277 h.)  mera ve orman vasfındaki alan, üçü konaklamalı, biri konaklamasız olmak üzere 4 ayrı parça halinde tamamı ‘golf alanı’ olarak planlanmıştı. Davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesi dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile alınan bilirkişi raporunu birlikte değerlendirmesi sonucu; “Dava konusu planlarda tamamen kamusal kullanıma yönelik ve açık alan düzenlemesi gereken sahil şeridinin birinci bölümü ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartıyla sınırlı yapılaşma hakkı tanınan sahil şeridi ikinci 50. m.lik kesiminin Turizm tesis alanına (golf alanına) dahil edilmesinin, Kıyı Kanununun “Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, plan değişikliği kararlarının planlama ilke ve esasları ile kamu yararına aykırı olduğu” gerekçesi ile plan değişikliği kararlarının iptaline karar vermiştir. Onaylanan ve halen askıda olan planlarda; golf alanları ve turizm tesis alanları ile günübirlik tesis alanları arasında, sahili ve günübirlik tesisleri kullanacak olan halkın günübirlik tesislerden yararlanmasına yönelik planlanması gereken denize paralel (Promenat) yol planlanmamış, kıyı kanununa aykırı olarak Kıyı Kenar Çizgisi altında planlanmıştır. Günübirlik alanlar, Turizm tesisleri ve Golf  Tesisi alanlarından ayırma çizgisi ile ayrılmış ve bu tesislerin arka bahçesi haline getirilmiştir.

 

‘ZARARLAR GÖZARDI EDİLİYOR’

 

Alanın Turizm Tesis Alanı ve golf alanı olarak planlanması ile halkın, günübirlik alanlardan, sahilden ve denizden yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Ayrıca bu Bölgede, su temin projesi kapsamında su iletişim hattı ve tesisleri, DSİ Su kanalı,  1-1,5 km uzunluğunda sahil bandı ve en önemlisi, orman alanı içerisinde Orman yangınlarına müdahale amacı için kurulan, helikopter alanı ve yangın uçakları için uçak pist bulunmaktadır. Manavgat bölgesinin yoğun orman alanlarından oluşan bir bölge olduğu,  bölgenin birçok defa yangına maruz kaldığı,  Turizm alanları ve yerleşim alanları ile iç içe bulunan orman alanlarına herhangi bir yangında acil müdahalenin çok önem taşıdığı ve sahil şeridinde, ilk müdahalenin helikopterler ile gerçekleşeceği açıktır. Plan değişikliği ile helikopter alanı, yangın pisti alanının kaldırılmasının getireceği zararlar göz ardı edilmektedir.

 

‘PLAN UYGULANSAYDI ÇOK DAHA BÜYÜK FELAKET YAŞANILMASI KAÇINILMAZ OLACAKTI’

 

Manavgat bölgesinde 28.07.2021 tarihinde başlayıp kısa sürede çok büyük bir alana yayılan, 10 gün süren ve Türkiye’nin en büyük yangın felaketi olarak tarihe geçen büyük bir yangın yaşamıştır.  Bu yangında 60.000 hektarlık alan, 59 mahalle ve 33.000 canlı yok olmuştur. Eğer orman yangın helikopter ve uçak pisti alanı olmasaydı, çok daha büyük felaket yaşanması kaçınılmaz olacaktı. Bu yangın bize yangın merkezlerinin, helikopter ve uçak pisti alanlarının ne kadar önemli olduğunu, hiçbir maddi değerin bu önemi ortadan kaldırmayacağını göstermiştir. Manavgat için çok önemli olan yangın helikopter pisti ve uçak pistinin kaldırılması, gelecekte yaşanabilecek orman yangınlarına müdahaleyi geciktireceği ve büyük zararlara neden olacağından, kamu yararı bulunmadığı açıktır.

 

‘SIVILAŞMA RİSKİ OLAN BİR BÖLGE’

 

Diğer yandan, planlama alanı zemin suyu yüksek olan ve sıvılaşma riski olan bir bölgedir. Yine bölge plan açıklama raporunda da belirtildiği gibi 2. Derece deprem bölgesidir ve aynı zamanda yoğun ormanlık bir alandır. Son yaşanan ve büyük bir felakete dönüşen Kahramanmaraş depreminden ders alınmamış ve riskli bir bölge yapılaşmaya açılmıştır. Yapılaşma kararı planlanan bölgedeki yoğun orman dokusunu da yok edecektir.

Açıklanan nedenlerle, Bakanlıkça onaylanan ve 22.03.2023 tarihinde askıdan inecek olan nazım ve uygulama İmar planlarının; Anayasa, Kıyı Yasası, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına, mahkeme kararına aykırı olması, kamu yararı da bulunmaması nedeniyle iptali istemiyle yargıya başvuracağımızı halkımızın bilgisine sunarız.”11.04.2023 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.