GÜNDEM Haber Girişi: 27.08.2019 - 13:35, Güncelleme: 07.12.2020 - 14:04

Turizm kentine yakışmıyor

 

Turizm kentine yakışmıyor

Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'de, kent estetiğinde en olumsuz etkilenen kentlerin başında turizm bölgesi Antalya'nın geldiği belirtildi
haberimizvar.net TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi işbirliği ile kültürel mirası korumak,  'Kent Estetiği' kavramında farkındalık yaratmak amacıyla, 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da Nazım Hikmet Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek YAPEXRESTORASYON Fuarı etkinliklerinde Geleneksel Kent Dokusunda Kent Estetiği Çalıştayı düzenlenecek. TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Dr. Ebru Manavoğlu  ve Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi Recep Esengil  çalıştay hakkında bilgi verdi. SON 70 YILDIR DEĞİŞİMLER YAŞANDI Dr. Ebru Manavoğlu, kültürel mirasın korunması, kentlerde daha sağlıklı geleneksel kültürlerin korunarak yaşamasını sağlamayı, sosyo ekonomik sorunlar ve göçler nedeniyle Türkiye'de bozulan kent estetiğinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin binlerce yıldır çok büyük uygarlıklara ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, ancak son 60-70 yıldır sosyo-ekonomik, göçler ve nüfus artışları nedeniyle değişimler yaşandığını anlatan Manavoğlu, bu değişimlerle binlerce yılda oluşturulan medeniyet ve uygarlıkların yarattığı geleneksel kültürün ve kent estetiğinin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. MEKAN KALİTELERİ ÖNEMLİ Dr. Manavoğlu şöyle devam etti: ''Tarih boyunca insanların yaşadıkları çevrede estetik nitelikleri göz önünde bulundurdukları, çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamanın bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Bu değerler tarihi ve kültürel miras değerleridir. Bu değerler geçmişle günümüzü birbirini bağlar, insanda aidiyet duygusunu yaratır ve kent kimliğinin oluşmasında da en önemli göstergelerdendir. Çevre, doğa ve kültür bir arada uyum içinde, estetik bir algı yaratır. Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. Çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamak bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır.'' BİLİMSEL VE PLANLI YAPILAŞMA OLMALI Kentlerde estetik kavramının sürdürülebilirliğinin sağlanması, daha bilimsel ve planlı yapılaşmaların olması ve yapılı çevre denilen unsurların kent estetiği kavramı doğrultusunda oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayan Ebru Manavoğlu, '' Kent estetiğini etkileyen olumsuz görüntüler, kentin bir bütün olarak düşünülmemesinden veya bütünlüğün bilincine varılmadan sorunlara geçici çözümler aranmasından kaynaklanmaktadır'' dedi. KENT ESTETİĞİNDE EN OLUMSUZ ETKİLENEN KENT ANTALYA Antalya'nın doğal ve kültürel yapısıyla ayrıcalıklı özelliklere sahip bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Manavoğlu, şöyle devam etti: ''Antalya, binlerce yıldır birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kent. Antalya, kentleşme sürecinden en fazla etkilenen, son 50 yılda önemli değişimlere ve dönüşümlerin görüldüğü bir kentimizdir. Bu süreç içerisinde kentin geleneksel kent dokusunu oluşturan Balbey, Haşimişcan, Kaleiçi gibi kentsel sit alanları ve kent merkezi ve çevresi hızlı bir değişim geçirmiş bu süreçte estetik kaygılar göz ardı edilmiştir. Bu nedenlerle turizm şehri Antalya'da turist kent içine gelmemektedir.'' KENT ESTETİĞİ İNSANIN SOSYAL VE RUHSAL YAPISINI ETKİLİYOR Kent estetiğinin insanın sosyal ve ruhsal yaşamına birebir etki ettiğini dile getiren Ebru Manavoğlu, ''Kentlerimizde daha iyi koşullarda yaşamak arzusundan yola çıkarak, olumsuzlukları gidermek adına farkındalık yaratmak ve daha kimlikli kentler oluşturmak ve yerel yönetimlerin gündemine kent estetik kavramını almak ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini görmek istiyoruz'' diye konuştu. ANTALYA KENT ESTETİĞİNİ DÜZELTMELİ Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi mimar Recep Esengil de,  Antalya'nın turizm nedeniyle döviz getirisi nedeniyle ülke ekonomisine büyük katkı yaptığını söyledi. Ancak, kent estetiği açısından olumsuz örneklerin yaşandığı kent merkezine turistlerin girmediğini vurgulayan Esengil, şöyle konuştu. ''Turizmle ilgili Antalyalı kentlinin talepleri var. Turistlerin kent merkezine gelmesini istiyor. Turistin kent içine taşımak istiyorsak turistin geleneksel kent dokusu içinde buna yanıt bulmalıyız. Başta Antalya olmak zere Türkiye'de geçmişten bugüne kadar gelmiş olan kent estetik değerlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Antalya kent estetiği açısından elini yüzünü doğrultması lazım. Yapay bir takım yapılar oluşturulmamalı.'' OLUMSUZ YAPILAR OLUŞTU Bugün yaşanan kent estetiğinin, Antalya'nın denizi, dağları ve doğal dokusuyla uyuşmadığını ifade eden Esengil, şunları kaydetti. ''Son 60-70 yıldır tamamen ticari kaygılarla olumsuz yapılar oluşturuldu. Turizmde ticaretin ötesinde turistlerle ilişki kurmak için kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmamız gerekir. Avrupa kentlerine imreniyoruz. Niye...Avrupalı  hem geleneklerini, hem de kültürlerini ve mimarisini içinde yaşayarak koruyor.   Avrupalılar 'Bu bizim kültürümüz' diye yaşıyorlar. Biz de artık turistler için değil, kendi kültürümüzü  ve estetik değerlerimizi düşünerek kentte yaşamalıyız. Böylece gelecek turisti kabul edebilir ve daha uzun yaşama şansı buluruz. Berlin'i ziyaret eden turist sayısı Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısından fazladır.  Son 60-70 yılda kent merkezleri ticarethanelere dönüştürüldü. Artık kent topraklarının ekonomik unsur olmasının sonuna geldik.'' ÇALIŞTAYIN AMACI Çalıştayın amacı Kent Estetiği kavramını tartışmaya açarak farklı coğrafyalardaki iyi uygulama örneklerini ve Antalya’nın Geleneksel Kent Dokusu ve çevresinde Estetik Kavramını katılımcı bir anlayışla ortaya koymak, sorunları saptayarak çözüm önerileri sunmaktır.  Yasal mevzuat açısından, yerel yönetimler açısından konuyu irdelemek, geleneksel kent dokusunda estetik kavramını kentin dinamikleriyle, üniversitelerdeki konunun uzmanı bilim insanlarıyla birlikte tartışarak çözüm önerileri oluşturmak ve çalıştaydan çıkan sonuçları bir strateji belgesi olarak yerel yönetimlerin gündemine sunmaktır. FOTOĞRAF YARIŞMASI Çalıştay etkinlikleri kapsamında da Türkiye genelinde 26 Ağustos-1 Kasım 2019 tarihleri arasında amatör ve profesyonel herkese açık ''Geleneksel Kent Dokusunda Estetik'' konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek. Dereceye giren fotoğrafların ödülleri YAPEXRESTORASYON Fuarı'ndaki çalıştayda sahiplerine verilecek. Yarışmanın amacı kentin kimliğini ve kültürünü yaşatan geleneksel kent dokusu içerisinde kent estetiği kavramını oluşturan kentin doğal, kültürel, tarihi, görsel öğe ve özellikler bütünü ve özgün bakış açısıyla mekanları özelliklerine göre vurgulayarak, belgelemektir.
Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'de, kent estetiğinde en olumsuz etkilenen kentlerin başında turizm bölgesi Antalya'nın geldiği belirtildi

haberimizvar.net TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi işbirliği ile kültürel mirası korumak,  'Kent Estetiği' kavramında farkındalık yaratmak amacıyla, 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da Nazım Hikmet Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek YAPEXRESTORASYON Fuarı etkinliklerinde Geleneksel Kent Dokusunda Kent Estetiği Çalıştayı düzenlenecek. TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Dr. Ebru Manavoğlu  ve Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi Recep Esengil  çalıştay hakkında bilgi verdi.

SON 70 YILDIR DEĞİŞİMLER YAŞANDI

Dr. Ebru Manavoğlu, kültürel mirasın korunması, kentlerde daha sağlıklı geleneksel kültürlerin korunarak yaşamasını sağlamayı, sosyo ekonomik sorunlar ve göçler nedeniyle Türkiye'de bozulan kent estetiğinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin binlerce yıldır çok büyük uygarlıklara ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, ancak son 60-70 yıldır sosyo-ekonomik, göçler ve nüfus artışları nedeniyle değişimler yaşandığını anlatan Manavoğlu, bu değişimlerle binlerce yılda oluşturulan medeniyet ve uygarlıkların yarattığı geleneksel kültürün ve kent estetiğinin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

MEKAN KALİTELERİ ÖNEMLİ

Dr. Manavoğlu şöyle devam etti: ''Tarih boyunca insanların yaşadıkları çevrede estetik nitelikleri göz önünde bulundurdukları, çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamanın bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Bu değerler tarihi ve kültürel miras değerleridir. Bu değerler geçmişle günümüzü birbirini bağlar, insanda aidiyet duygusunu yaratır ve kent kimliğinin oluşmasında da en önemli göstergelerdendir. Çevre, doğa ve kültür bir arada uyum içinde, estetik bir algı yaratır. Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. Çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamak bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır.''

BİLİMSEL VE PLANLI YAPILAŞMA OLMALI

Kentlerde estetik kavramının sürdürülebilirliğinin sağlanması, daha bilimsel ve planlı yapılaşmaların olması ve yapılı çevre denilen unsurların kent estetiği kavramı doğrultusunda oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayan Ebru Manavoğlu, '' Kent estetiğini etkileyen olumsuz görüntüler, kentin bir bütün olarak düşünülmemesinden veya bütünlüğün bilincine varılmadan sorunlara geçici çözümler aranmasından kaynaklanmaktadır'' dedi.

KENT ESTETİĞİNDE EN OLUMSUZ ETKİLENEN KENT ANTALYA

Antalya'nın doğal ve kültürel yapısıyla ayrıcalıklı özelliklere sahip bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Manavoğlu, şöyle devam etti: ''Antalya, binlerce yıldır birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kent. Antalya, kentleşme sürecinden en fazla etkilenen, son 50 yılda önemli değişimlere ve dönüşümlerin görüldüğü bir kentimizdir. Bu süreç içerisinde kentin geleneksel kent dokusunu oluşturan Balbey, Haşimişcan, Kaleiçi gibi kentsel sit alanları ve kent merkezi ve çevresi hızlı bir değişim geçirmiş bu süreçte estetik kaygılar göz ardı edilmiştir. Bu nedenlerle turizm şehri Antalya'da turist kent içine gelmemektedir.''

KENT ESTETİĞİ İNSANIN SOSYAL VE RUHSAL YAPISINI ETKİLİYOR

Kent estetiğinin insanın sosyal ve ruhsal yaşamına birebir etki ettiğini dile getiren Ebru Manavoğlu, ''Kentlerimizde daha iyi koşullarda yaşamak arzusundan yola çıkarak, olumsuzlukları gidermek adına farkındalık yaratmak ve daha kimlikli kentler oluşturmak ve yerel yönetimlerin gündemine kent estetik kavramını almak ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini görmek istiyoruz'' diye konuştu.

ANTALYA KENT ESTETİĞİNİ DÜZELTMELİ

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi mimar Recep Esengil de,  Antalya'nın turizm nedeniyle döviz getirisi nedeniyle ülke ekonomisine büyük katkı yaptığını söyledi.

Ancak, kent estetiği açısından olumsuz örneklerin yaşandığı kent merkezine turistlerin girmediğini vurgulayan Esengil, şöyle konuştu. ''Turizmle ilgili Antalyalı kentlinin talepleri var. Turistlerin kent merkezine gelmesini istiyor. Turistin kent içine taşımak istiyorsak turistin geleneksel kent dokusu içinde buna yanıt bulmalıyız. Başta Antalya olmak zere Türkiye'de geçmişten bugüne kadar gelmiş olan kent estetik değerlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Antalya kent estetiği açısından elini yüzünü doğrultması lazım. Yapay bir takım yapılar oluşturulmamalı.''

OLUMSUZ YAPILAR OLUŞTU

Bugün yaşanan kent estetiğinin, Antalya'nın denizi, dağları ve doğal dokusuyla uyuşmadığını ifade eden Esengil, şunları kaydetti. ''Son 60-70 yıldır tamamen ticari kaygılarla olumsuz yapılar oluşturuldu. Turizmde ticaretin ötesinde turistlerle ilişki kurmak için kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmamız gerekir. Avrupa kentlerine imreniyoruz. Niye...Avrupalı  hem geleneklerini, hem de kültürlerini ve mimarisini içinde yaşayarak koruyor.   Avrupalılar 'Bu bizim kültürümüz' diye yaşıyorlar. Biz de artık turistler için değil, kendi kültürümüzü  ve estetik değerlerimizi düşünerek kentte yaşamalıyız. Böylece gelecek turisti kabul edebilir ve daha uzun yaşama şansı buluruz. Berlin'i ziyaret eden turist sayısı Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısından fazladır.  Son 60-70 yılda kent merkezleri ticarethanelere dönüştürüldü. Artık kent topraklarının ekonomik unsur olmasının sonuna geldik.''

ÇALIŞTAYIN AMACI

Çalıştayın amacı Kent Estetiği kavramını tartışmaya açarak farklı coğrafyalardaki iyi uygulama örneklerini ve Antalya’nın Geleneksel Kent Dokusu ve çevresinde Estetik Kavramını katılımcı bir anlayışla ortaya koymak, sorunları saptayarak çözüm önerileri sunmaktır.  Yasal mevzuat açısından, yerel yönetimler açısından konuyu irdelemek, geleneksel kent dokusunda estetik kavramını kentin dinamikleriyle, üniversitelerdeki konunun uzmanı bilim insanlarıyla birlikte tartışarak çözüm önerileri oluşturmak ve çalıştaydan çıkan sonuçları bir strateji belgesi olarak yerel yönetimlerin gündemine sunmaktır.

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Çalıştay etkinlikleri kapsamında da Türkiye genelinde 26 Ağustos-1 Kasım 2019 tarihleri arasında amatör ve profesyonel herkese açık ''Geleneksel Kent Dokusunda Estetik'' konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek. Dereceye giren fotoğrafların ödülleri YAPEXRESTORASYON Fuarı'ndaki çalıştayda sahiplerine verilecek. Yarışmanın amacı kentin kimliğini ve kültürünü yaşatan geleneksel kent dokusu içerisinde kent estetiği kavramını oluşturan kentin doğal, kültürel, tarihi, görsel öğe ve özellikler bütünü ve özgün bakış açısıyla mekanları özelliklerine göre vurgulayarak, belgelemektir.

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.