150.000 adliye çalışanının sorunlarını TBMM’ye taşıdı

SİYASET 07.10.2022 - 17:12, Güncelleme: 07.10.2022 - 17:12
 

150.000 adliye çalışanının sorunlarını TBMM’ye taşıdı

CHP Antalya Milletvekili Avukat Cavit Arı, adliye çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini TBMM gündemine taşıdı.

haberimizvar.net- Milletvekili Arı, “Adalet teşkilatının önemli bir yere sahip olan Adliye çalışanları bugüne kadar görülmezden gelinmiştir. Adliye çalışanlarımızın sorunları her geçen gün artarak devam etmektedir. Uzun yıllar avukatlık yapmış birisi olarak adliyede ağır yük altında çalıştıklarını en iyi bilenlerdenim. Bu nedenle Adalet teşkilatının en önemli parçalarından olan Adliye çalışanlarının sorunlarının çözülmesi daha rahat koşullarda ve ekonomik olarak istenilen düzeyde çalışılması yargı çalışmalarının kalitesini arttıracak önemli bir faktördür. Bu nedenle güncel sorunları da bir kez daha görmek ve bu sorunların çözümü noktasında konuyu meclis gündemine taşımak adına sendikaları ziyaret ettim. Çalışanlarımızın haklı talepleri mevcut. Bu taleplerin Bakanlık tarafından dikkate alınması ve en kısa zamanda adliye çalışanlarının sorunlarının giderilmesi çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Şüphesiz ki; devletin en temel işlev ve görevlerinden birisi adalet dağıtmaktır. Adaletin dağıtımında ise devlete düşen en temel sorumluluk, hakkaniyete uygun şekilde tarafsız davranmak ve herkese bu kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmektir. Zira yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile herkese eşit davranılması adalet kavramının ve de hukukun üstün olduğu demokratik bir rejimin vazgeçilmez koşuludur. Yargı organından beklentiler böyle olmakla birlikte bu amacın sağlanılması için yargı teşkilatında yer alan hakim ve savcı dışında kalan diğer çalışanlarında başta özlük hakları olmak üzere çalışma koşullarının istenilen düzeye çıkarılması beklenilen amaca ulaşmakta önemli katkısı olacaktır. Çünkü Adalet teşkilatının bir bütün düşünülmesi ve sistemin doğru işletilmesi başarıyı daha da arttıracaktır. Bu nedenle adalet teşkilatı içerisinde yer alan hakim ve savcılar yanında teşkilatın diğer ana unsurları olan ve bugüne kadar görmezden gelinmeye çalışılan Ceza ve Tevkifevleri ile birlikte toplam 150.000. Adalet Bakanlığı personelinin durumunun iyileştirilmesi için her türlü özenin gösterilmesi gerekmektedir. Yargıda sürekli reform paketleri açıklanırken, yargı emekçilerinin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesine dair hiçbir çalışma bu paketlerde yer almamaktadır. Son olarak açıklanan reform paketinde de yargı emekçilerinin hiçbir sorununa yer verilmemiştir” diye konuştu. ÇÖZÜM VE ÖNERİLER Arı, bu kapsamda konuyla ilgili çözüm ve önerilerini şöyle sıraladı: “Yargı teşkilatı içerisinde yer alan çalışanların var olan sorunları ve çözüm önerilerini ana başlıkları ile şöyle sıralamıştır; Adalet Bakanlığı personelinin yer aldığı yargı/adalet hizmetleri sınıfının kurulması; Diğer kamu görevlileri gibi adliye personelinin de soruşturma başlatılmadan yargılama iznine tabi tutulması; Yoğun iş yükü ve ekonomik olarak her türlü zorluğu yaşayan yargı emekçileri diğer taraftan da disiplin hükümleriyle kıskaç altına alınmıştır. Çoğunlukla iş yoğunluğundan kaynaklanan en küçük hatada disiplin soruşturması açılabilmekte ve cezai işlem yapılabilmektedir. Bu hususun amir ve memurlar arasında birçok sıkıntılara ve mobbinge sebebiyet vermektedir Yargı emekçilerinin de diğer kamu görevlileri gibi 2802 sayılı yasadan çıkarılarak 4483 sayılı Memurun Muhakematı Kanunu’na tabi olması adliye personeli hakkında soruşturma başlatılmadan soruşturma izne tabi tutulması gerekmektedir. Keşif ve icra yolluklarındaki haksızlıkların giderilmesi; Fazla mesai sorunun çözülmesi; Verilen yargı hizmeti gereği (duruşma, keşif, suçüstü nöbeti vb. gibi) fazla mesai yapılmasını gerektiren özel durumlarda yapılan mesainin karşılığında izin vb. uygulamalar değil emeğin karşılığı ücret olarak ödenmelidir. Yıpranma payı meselesi; Sağlık Bakanlığı’nda çalışan kamu personeline, emniyet mensuplarına, askeriye personeline ve en son Ceza İnfaz Kurumu personeline de verilen yıpranma payı gecesine gündüzüne katarak mesai mevhumu gözetmeden çalışan personele, aşırı stresli bir ortamda çalışmanın verdiği elem ve kederle evine giden yargı çalışanlarına yıpranma tazminatı verilmelidir. Yükselme sınavlarında mülakat uygulamasına son verilmesi; İller arası rotasyon kaldırılması; Yazı işleri ve idari işler müdürlerine getirilmiş bulunan iller arası rotasyon uygulaması kamu açısından hiçbir yararı olmadığı gibi birçok yeni mağduriyete sebep olacak olduğundan rotasyon uygulaması kaldırılmalıdır. Tüm adliye çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınması; Özelleştirmeden geçen 4/B’li personele tayin hakkı tanınması; Adliyelerde özelleştirmeden geçen önceden 4/C statüsünde çalışırken daha sonra 4/B statüsüne geçen personellere de kadrolu personel gibi yılda bir kereye mahsus olmak üzere havuz tayini hakkı verilmesi gerekmektedir. Yargı kurumlarında kreşler açılması; Adli emanet memurlarının görev tanımı yapılması; Sendika hakkı verilmesi;  Cezaevinde çalışan personele ve Denetimli Serbestlik personeline sendikal hakların tanınmadığı bilinmekle, bu personele bulundukları statü gözden geçirilerek 4688 sayılı yasanın 15 maddesinin (K) bendi uyarınca sendikal faaliyette bulunmaları sağlanmalıdır. Özelleştirmeden geçen 4/B’li personele tayin hakkı; Adliyelerde özelleştirmeden geçen önceden 4/C statüsünde çalışırken daha sonra 4/B statüsüne geçen personellere de kadrolu personel gibi yılda bir kereye mahsus olmak üzere havuz tayini hakkı verilmesi gerekmektedir Havuz tayinleri ve sınav takviminin belirlenmesi; Adalet Bakanlığı’nda çalışan personelinin Adalet Bakanlığı’nda tayin işlerinin bir takvime bağlanmaması nedeniyle ciddi manada mağduriyetler söz konusu olmaktadır. Adalet Bakanlığı’nda çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması; Sözleşmeli personellerin yıllık izinlerine ilaveten yol izinleri ve mazeret izinleri, kadrolu personel gibi düzenlenmesi; giyim ve yemek yardımının çok düşük kaldığı gerçekçi rakamlara yükseltilmesi; Şehit ve malul yakınlarından hizmetli kadrosunda çalışanların Genel İdari Hizmetler Sınıfına atamalarının yapılması; Kadrolu personele verilen Adalet Hizmetleri tazminatının sözleşmeli ve teknik personele de verilmesi; Yeşil pasaport meselesi; Kamu kurumlarında görev yapan birçok memur rahatlıkla yeşil pasaport alabilmekte iken, adaletin tecellisinde önemli rol alan mübaşirler, şoförler, emanet Memurları, güvenlik görevlileri ve diğer personelde yeşil pasaport alabilmelidir.  Birçok kamu kurumunda var olan ücretsiz ulaşım imkanı adliye çalışanlarına da sağlanılması; Adalet çalışanları gününün ilan edilmesi. Şeklinde sıralayabiliriz. Bu sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması Adliye çalışanlarımızın daha rahat çalışmasını sağlayacağından adalet hizmetlerindeki kaliteyi de arttıracaktır.”
CHP Antalya Milletvekili Avukat Cavit Arı, adliye çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini TBMM gündemine taşıdı.

haberimizvar.net- Milletvekili Arı, “Adalet teşkilatının önemli bir yere sahip olan Adliye çalışanları bugüne kadar görülmezden gelinmiştir. Adliye çalışanlarımızın sorunları her geçen gün artarak devam etmektedir. Uzun yıllar avukatlık yapmış birisi olarak adliyede ağır yük altında çalıştıklarını en iyi bilenlerdenim. Bu nedenle Adalet teşkilatının en önemli parçalarından olan Adliye çalışanlarının sorunlarının çözülmesi daha rahat koşullarda ve ekonomik olarak istenilen düzeyde çalışılması yargı çalışmalarının kalitesini arttıracak önemli bir faktördür. Bu nedenle güncel sorunları da bir kez daha görmek ve bu sorunların çözümü noktasında konuyu meclis gündemine taşımak adına sendikaları ziyaret ettim. Çalışanlarımızın haklı talepleri mevcut. Bu taleplerin Bakanlık tarafından dikkate alınması ve en kısa zamanda adliye çalışanlarının sorunlarının giderilmesi çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Şüphesiz ki; devletin en temel işlev ve görevlerinden birisi adalet dağıtmaktır. Adaletin dağıtımında ise devlete düşen en temel sorumluluk, hakkaniyete uygun şekilde tarafsız davranmak ve herkese bu kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmektir. Zira yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile herkese eşit davranılması adalet kavramının ve de hukukun üstün olduğu demokratik bir rejimin vazgeçilmez koşuludur.

Yargı organından beklentiler böyle olmakla birlikte bu amacın sağlanılması için yargı teşkilatında yer alan hakim ve savcı dışında kalan diğer çalışanlarında başta özlük hakları olmak üzere çalışma koşullarının istenilen düzeye çıkarılması beklenilen amaca ulaşmakta önemli katkısı olacaktır. Çünkü Adalet teşkilatının bir bütün düşünülmesi ve sistemin doğru işletilmesi başarıyı daha da arttıracaktır. Bu nedenle adalet teşkilatı içerisinde yer alan hakim ve savcılar yanında teşkilatın diğer ana unsurları olan ve bugüne kadar görmezden gelinmeye çalışılan Ceza ve Tevkifevleri ile birlikte toplam 150.000. Adalet Bakanlığı personelinin durumunun iyileştirilmesi için her türlü özenin gösterilmesi gerekmektedir. Yargıda sürekli reform paketleri açıklanırken, yargı emekçilerinin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesine dair hiçbir çalışma bu paketlerde yer almamaktadır. Son olarak açıklanan reform paketinde de yargı emekçilerinin hiçbir sorununa yer verilmemiştir” diye konuştu.

ÇÖZÜM VE ÖNERİLER

Arı, bu kapsamda konuyla ilgili çözüm ve önerilerini şöyle sıraladı:

“Yargı teşkilatı içerisinde yer alan çalışanların var olan sorunları ve çözüm önerilerini ana başlıkları ile şöyle sıralamıştır;

Adalet Bakanlığı personelinin yer aldığı yargı/adalet hizmetleri sınıfının kurulması;

Diğer kamu görevlileri gibi adliye personelinin de soruşturma başlatılmadan yargılama iznine tabi tutulması;

Yoğun iş yükü ve ekonomik olarak her türlü zorluğu yaşayan yargı emekçileri diğer taraftan da disiplin hükümleriyle kıskaç altına alınmıştır. Çoğunlukla iş yoğunluğundan kaynaklanan en küçük hatada disiplin soruşturması açılabilmekte ve cezai işlem yapılabilmektedir. Bu hususun amir ve memurlar arasında birçok sıkıntılara ve mobbinge sebebiyet vermektedir Yargı emekçilerinin de diğer kamu görevlileri gibi 2802 sayılı yasadan çıkarılarak 4483 sayılı Memurun Muhakematı Kanunu’na tabi olması adliye personeli hakkında soruşturma başlatılmadan soruşturma izne tabi tutulması gerekmektedir.

Keşif ve icra yolluklarındaki haksızlıkların giderilmesi;

Fazla mesai sorunun çözülmesi; Verilen yargı hizmeti gereği (duruşma, keşif, suçüstü nöbeti vb. gibi) fazla mesai yapılmasını gerektiren özel durumlarda yapılan mesainin karşılığında izin vb. uygulamalar değil emeğin karşılığı ücret olarak ödenmelidir.

Yıpranma payı meselesi; Sağlık Bakanlığı’nda çalışan kamu personeline, emniyet mensuplarına, askeriye personeline ve en son Ceza İnfaz Kurumu personeline de verilen yıpranma payı gecesine gündüzüne katarak mesai mevhumu gözetmeden çalışan personele, aşırı stresli bir ortamda çalışmanın verdiği elem ve kederle evine giden yargı çalışanlarına yıpranma tazminatı verilmelidir.

Yükselme sınavlarında mülakat uygulamasına son verilmesi;

İller arası rotasyon kaldırılması;

Yazı işleri ve idari işler müdürlerine getirilmiş bulunan iller arası rotasyon uygulaması kamu açısından hiçbir yararı olmadığı gibi birçok yeni mağduriyete sebep olacak olduğundan rotasyon uygulaması kaldırılmalıdır.

Tüm adliye çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınması;

Özelleştirmeden geçen 4/B’li personele tayin hakkı tanınması;

Adliyelerde özelleştirmeden geçen önceden 4/C statüsünde çalışırken daha sonra 4/B statüsüne geçen personellere de kadrolu personel gibi yılda bir kereye mahsus olmak üzere havuz tayini hakkı verilmesi gerekmektedir.

Yargı kurumlarında kreşler açılması;

Adli emanet memurlarının görev tanımı yapılması;

Sendika hakkı verilmesi;  Cezaevinde çalışan personele ve Denetimli Serbestlik personeline sendikal hakların tanınmadığı bilinmekle, bu personele bulundukları statü gözden geçirilerek 4688 sayılı yasanın 15 maddesinin (K) bendi uyarınca sendikal faaliyette bulunmaları sağlanmalıdır.

Özelleştirmeden geçen 4/B’li personele tayin hakkı;

Adliyelerde özelleştirmeden geçen önceden 4/C statüsünde çalışırken daha sonra 4/B statüsüne geçen personellere de kadrolu personel gibi yılda bir kereye mahsus olmak üzere havuz tayini hakkı verilmesi gerekmektedir

Havuz tayinleri ve sınav takviminin belirlenmesi;

Adalet Bakanlığı’nda çalışan personelinin Adalet Bakanlığı’nda tayin işlerinin bir takvime bağlanmaması nedeniyle ciddi manada mağduriyetler söz konusu olmaktadır.

Adalet Bakanlığı’nda çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması;

Sözleşmeli personellerin yıllık izinlerine ilaveten yol izinleri ve mazeret izinleri, kadrolu personel gibi düzenlenmesi; giyim ve yemek yardımının çok düşük kaldığı gerçekçi rakamlara yükseltilmesi;

Şehit ve malul yakınlarından hizmetli kadrosunda çalışanların Genel İdari Hizmetler Sınıfına atamalarının yapılması;

Kadrolu personele verilen Adalet Hizmetleri tazminatının sözleşmeli ve teknik personele de verilmesi;

Yeşil pasaport meselesi;

Kamu kurumlarında görev yapan birçok memur rahatlıkla yeşil pasaport alabilmekte iken, adaletin tecellisinde önemli rol alan mübaşirler, şoförler, emanet Memurları, güvenlik görevlileri ve diğer personelde yeşil pasaport alabilmelidir. 

Birçok kamu kurumunda var olan ücretsiz ulaşım imkanı adliye çalışanlarına da sağlanılması;

Adalet çalışanları gününün ilan edilmesi. Şeklinde sıralayabiliriz. Bu sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması Adliye çalışanlarımızın daha rahat çalışmasını sağlayacağından adalet hizmetlerindeki kaliteyi de arttıracaktır.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.