Antalya Barosu Genel Kurulu'nda 'kadın' vurgusu

EKONOMİ 16.10.2022 - 20:04, Güncelleme: 16.10.2022 - 20:10
 

Antalya Barosu Genel Kurulu'nda 'kadın' vurgusu

Antalya Barosu Genel Kurulu Olağan Toplantısı’nda konuşma yapan Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Avukat Banu Altunlu, “Erkek şiddetinin mesleklerden ari olmadığını biliyoruz ama tüm barolar şiddetten arınacak, buna yeter gücümüz var, korkmuyoruz ve açıkça uyarıyoruz. Bundan sonra kol kırılırsa yen içinde kalmayacak” dedi.

haberimizvar.net- Antalya Barosunun Olağan Genel Kurulu’nda konuşan, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Yürütme Kurulu Üyesi olan Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu, "Tacize, ısrarlı takibe, psikolojik veya fiziksel şiddete sesini yükselten kadınların yalnızlaştırıldığı bir baro istemiyoruz" dedi. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu, konuşmasında şunları dile getirdi: "Antalya Barosu Genel Kurulu’nun değerli üyelerini TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi olan Baromuz Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Geride bıraktığımız dönemde de kurul faaliyetlerimiz hızını kaybetmeden devam etmiştir. Gerek meslek içi gerekse kurumsal eğitimler, demokratik kitle örgütleri ve kamusal platformlarla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz eylem, etkinlik ve dava takipleri ile yasal süreçler yönünden destekleyici çalışmalarımız faaliyet raporunda bilgilerinize sunulmuştur. Kadına ve LGBT bireylere yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın ve mücadelenin artırılması için sivil toplumun yaptığı onlarca çalışmaya ket vururcasına bir gece, bir kararla İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Baromuz, aslında yok hükmünde olan bu kararın iptali için dava açan barolar arasında yer aldı. Kurul üyelerimizin sözcülüğünde bu hukuksuzluğa karşı savlarımızı Danıştay’da gerçekleşen duruşmada ortaya koyduk. Tekrar ediyoruz İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz." 'HAYIR' HAYIR DEMEKTİR "Ancak bugün burada kendimize dönüp artık yeter dediğimiz bir başka gündemimiz var. Bizler, avukat kadınların mesleki faaliyetlerini sürdürürken cinsiyetleri nedeniyle uğradığı, taciz, cinsel saldırı, mobbing, ısrarlı takip, psikolojik ve fiziksel şiddetin farkındayız. Geçmişten bugüne, daha staj döneminden başlayarak avukat kadınlara, kendi meslektaşlarından yönelen taciz ve şiddet içerikli eylemler hafızamızda kayıtlıdır. Bir konuyu yeniden netleştirelim, “Hayır” hayır demektir, başka bir manaya gelmez.  Hiçbir avukat, tahakküm kurmak veya otorite sağlamak için kendini inandırdığı birtakım sebeplerle; adliyede, baroda, kültürel ve sosyal etkinliklerde ve bürolarında, meslektaşı ve/veya yardımcı personeli olan kadınları taciz etmeyi, onlara psikolojik şiddet ve/veya mobbing uygulamayı meşru kılacak bir bahaneye sahip değildir. Hiçbir avukat, yaptıklarının bu kategoride olduğunun farkında olmadığını savunamaz. Adının önünde avukat yazan hiç kimse söylediği sözün ya da gerçekleştirdiği eylemin arkasından, ben onu kastetmedim diyebilme lüksüne sahip değildir." KABUL ETMİYORUZ "Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun faaliyetlerinin desteklenmesi elbette ki tüm baro yönetimlerinden beklentimizdir. Ancak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi desteklemek, kadın haklarını savunmak, Danıştay davasını ve/veya kadın cinayeti davalarını takip etmekten ibaret değildir. Baro yönetimleri; avukat, avukat katibi ve baro personeli kadınlara şiddet ve ayrımcılığa uğramayacakları bir ortam yaratmak zorundadır. Bu nedenle yönetimlerin önce, bu tür davranışlar hakkında önleyici tedbirler almayı, suçun oluşması halinde ise hukuki ve cezai süreçte takipçi olmayı taahhüt etmesi gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede uzlaşma ve arabuluculuk açıkça yasaklanmıştır. Buna rağmen şiddet ve tacize maruz kalan meslektaşlarla ilgili olayların kapatılmaya, avukat kadınların beyanlarının örtbas edilmeye ve hatta meslektaşların hukuki yollara başvurmaması yönünde ikna edilmeye çalışılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Fail için bahaneler üretmek, olayı görmezden gelmek, susmak ya da her türlü şiddete maruz kalanı susturmaya çalışmak yönetim görevi olsun olmasın hiçbir meslektaşa yakışacak bir tutum değildir." KADINLARIN YALNIZLAŞTIRILDIĞI BARO İSTEMİYORUZ "Tacize, ısrarlı takibe, psikolojik veya fiziksel şiddete sesini yükselten kadınların yalnızlaştırıldığı bir baro istemiyoruz. “Bilmiyordum”, “görmedim”,  “öyle demek istememiş”, “abartıyorsun”, “yanlış anladın”, “duygusal davranıyorsun”, “şikayet etsen ne olacak”“sonuçlarına katlanırsın”  gibi söylemler aynı şiddete ortak olmaktır. Baro yönetimleri, avukat kadınların cinsiyetleri nedeni ile uğradıkları şiddet karşısında, faili kim olursa olsun, o kadının yanında durmak ve onun emniyette olduğunun güvencesini vermek zorundadır. Bunun dışında bir konum almak riyakârlıktır ve meslek örgütümüze olan güveni alaşağı eder. Bu nedenle, bu ve bundan sonraki dönemlerde yönetime talip olan ve olacak olan tüm meslektaşlarımızdan, avukat, avukat katibi ve baro personeli kadınlara şiddete ve ayrımcılığa uğramayacakları bir ortam yaratmak adına gerekli tüm çabayı sarf edeceklerinin ve şiddete asla ortak olmayacaklarının taahhüdünü istiyoruz. Kadın avukatlar olarak; cinsiyet eşitliğine inanan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eden, özgürlük mücadelesinin tamamlayıcısı olarak eşit temsiliyetin ve tüm karar mekanizmalarına etkin katılımın sağlandığı bir baroyu inşa edecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz. Adliyelerde, cezaevlerinde, kolluk birimlerinde, bürolarımızda, iş aradığımız sırada, özetle mesleği icra ettiğimiz her anda/alanda deneyimlediğimiz özgül sorunların varlığını kabul ediyor ve kadın hareketinin birikiminden güç alarak bu sorunların çözümü için mücadele ediyoruz. Eşitlikçi Baro için Antalya Barosundaki kazanımlarımızı koruyacak ve ilerleteceğiz. Erkek şiddetinin mesleklerden ari olmadığını biliyoruz ama tüm barolar şiddetten arınacak, buna yeter gücümüz var,  korkmuyoruz ve açıkça uyarıyoruz. Bundan sonra kol kırılırsa yen içinde kalmayacak. Bizler; TÜBAKKOM üyesi bir kurul olarak mesleki faaliyetlerini sürdürürken; taciz, tecavüz, mobbing, ısrarlı takip, psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan avukat, avukat katibi ve baro personeli kadın ve LGBT bireylerin yanında olduğumuzu buradan açıkça dile getiriyoruz."  
Antalya Barosu Genel Kurulu Olağan Toplantısı’nda konuşma yapan Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Avukat Banu Altunlu, “Erkek şiddetinin mesleklerden ari olmadığını biliyoruz ama tüm barolar şiddetten arınacak, buna yeter gücümüz var, korkmuyoruz ve açıkça uyarıyoruz. Bundan sonra kol kırılırsa yen içinde kalmayacak” dedi.

haberimizvar.net- Antalya Barosunun Olağan Genel Kurulu’nda konuşan, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Yürütme Kurulu Üyesi olan Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu, "Tacize, ısrarlı takibe, psikolojik veya fiziksel şiddete sesini yükselten kadınların yalnızlaştırıldığı bir baro istemiyoruz" dedi. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu, konuşmasında şunları dile getirdi: "Antalya Barosu Genel Kurulu’nun değerli üyelerini TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi olan Baromuz Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Geride bıraktığımız dönemde de kurul faaliyetlerimiz hızını kaybetmeden devam etmiştir. Gerek meslek içi gerekse kurumsal eğitimler, demokratik kitle örgütleri ve kamusal platformlarla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz eylem, etkinlik ve dava takipleri ile yasal süreçler yönünden destekleyici çalışmalarımız faaliyet raporunda bilgilerinize sunulmuştur. Kadına ve LGBT bireylere yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın ve mücadelenin artırılması için sivil toplumun yaptığı onlarca çalışmaya ket vururcasına bir gece, bir kararla İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Baromuz, aslında yok hükmünde olan bu kararın iptali için dava açan barolar arasında yer aldı. Kurul üyelerimizin sözcülüğünde bu hukuksuzluğa karşı savlarımızı Danıştay’da gerçekleşen duruşmada ortaya koyduk. Tekrar ediyoruz İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz."

'HAYIR' HAYIR DEMEKTİR

"Ancak bugün burada kendimize dönüp artık yeter dediğimiz bir başka gündemimiz var. Bizler, avukat kadınların mesleki faaliyetlerini sürdürürken cinsiyetleri nedeniyle uğradığı, taciz, cinsel saldırı, mobbing, ısrarlı takip, psikolojik ve fiziksel şiddetin farkındayız. Geçmişten bugüne, daha staj döneminden başlayarak avukat kadınlara, kendi meslektaşlarından yönelen taciz ve şiddet içerikli eylemler hafızamızda kayıtlıdır. Bir konuyu yeniden netleştirelim, “Hayır” hayır demektir, başka bir manaya gelmez.  Hiçbir avukat, tahakküm kurmak veya otorite sağlamak için kendini inandırdığı birtakım sebeplerle; adliyede, baroda, kültürel ve sosyal etkinliklerde ve bürolarında, meslektaşı ve/veya yardımcı personeli olan kadınları taciz etmeyi, onlara psikolojik şiddet ve/veya mobbing uygulamayı meşru kılacak bir bahaneye sahip değildir. Hiçbir avukat, yaptıklarının bu kategoride olduğunun farkında olmadığını savunamaz. Adının önünde avukat yazan hiç kimse söylediği sözün ya da gerçekleştirdiği eylemin arkasından, ben onu kastetmedim diyebilme lüksüne sahip değildir."

KABUL ETMİYORUZ

"Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun faaliyetlerinin desteklenmesi elbette ki tüm baro yönetimlerinden beklentimizdir. Ancak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi desteklemek, kadın haklarını savunmak, Danıştay davasını ve/veya kadın cinayeti davalarını takip etmekten ibaret değildir. Baro yönetimleri; avukat, avukat katibi ve baro personeli kadınlara şiddet ve ayrımcılığa uğramayacakları bir ortam yaratmak zorundadır. Bu nedenle yönetimlerin önce, bu tür davranışlar hakkında önleyici tedbirler almayı, suçun oluşması halinde ise hukuki ve cezai süreçte takipçi olmayı taahhüt etmesi gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede uzlaşma ve arabuluculuk açıkça yasaklanmıştır. Buna rağmen şiddet ve tacize maruz kalan meslektaşlarla ilgili olayların kapatılmaya, avukat kadınların beyanlarının örtbas edilmeye ve hatta meslektaşların hukuki yollara başvurmaması yönünde ikna edilmeye çalışılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Fail için bahaneler üretmek, olayı görmezden gelmek, susmak ya da her türlü şiddete maruz kalanı susturmaya çalışmak yönetim görevi olsun olmasın hiçbir meslektaşa yakışacak bir tutum değildir."

KADINLARIN YALNIZLAŞTIRILDIĞI BARO İSTEMİYORUZ

"Tacize, ısrarlı takibe, psikolojik veya fiziksel şiddete sesini yükselten kadınların yalnızlaştırıldığı bir baro istemiyoruz. “Bilmiyordum”, “görmedim”,  “öyle demek istememiş”, “abartıyorsun”, “yanlış anladın”, “duygusal davranıyorsun”, “şikayet etsen ne olacak”“sonuçlarına katlanırsın”  gibi söylemler aynı şiddete ortak olmaktır. Baro yönetimleri, avukat kadınların cinsiyetleri nedeni ile uğradıkları şiddet karşısında, faili kim olursa olsun, o kadının yanında durmak ve onun emniyette olduğunun güvencesini vermek zorundadır. Bunun dışında bir konum almak riyakârlıktır ve meslek örgütümüze olan güveni alaşağı eder. Bu nedenle, bu ve bundan sonraki dönemlerde yönetime talip olan ve olacak olan tüm meslektaşlarımızdan, avukat, avukat katibi ve baro personeli kadınlara şiddete ve ayrımcılığa uğramayacakları bir ortam yaratmak adına gerekli tüm çabayı sarf edeceklerinin ve şiddete asla ortak olmayacaklarının taahhüdünü istiyoruz. Kadın avukatlar olarak; cinsiyet eşitliğine inanan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eden, özgürlük mücadelesinin tamamlayıcısı olarak eşit temsiliyetin ve tüm karar mekanizmalarına etkin katılımın sağlandığı bir baroyu inşa edecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz. Adliyelerde, cezaevlerinde, kolluk birimlerinde, bürolarımızda, iş aradığımız sırada, özetle mesleği icra ettiğimiz her anda/alanda deneyimlediğimiz özgül sorunların varlığını kabul ediyor ve kadın hareketinin birikiminden güç alarak bu sorunların çözümü için mücadele ediyoruz. Eşitlikçi Baro için Antalya Barosundaki kazanımlarımızı koruyacak ve ilerleteceğiz. Erkek şiddetinin mesleklerden ari olmadığını biliyoruz ama tüm barolar şiddetten arınacak, buna yeter gücümüz var,  korkmuyoruz ve açıkça uyarıyoruz. Bundan sonra kol kırılırsa yen içinde kalmayacak. Bizler; TÜBAKKOM üyesi bir kurul olarak mesleki faaliyetlerini sürdürürken; taciz, tecavüz, mobbing, ısrarlı takip, psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan avukat, avukat katibi ve baro personeli kadın ve LGBT bireylerin yanında olduğumuzu buradan açıkça dile getiriyoruz."

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.