YEREL () - Haber Merkezi | Haber Girişi: 29.03.2021 - 23:16, Güncelleme: 29.03.2021 - 23:18

Falezler hakkında en kapsamlı rapor

 

Falezler hakkında en kapsamlı rapor

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, falezlerin neden ışıklandırılmaması gerektiği üzerine kapsamlı bir rapor yayınladı
haberimizvar.net TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Büyükşehir Belediyesi’nin iptal ettiği falezlerin ışıklandırılması projesine yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. İşte o rapor:  “Antalya Yat Limanının batısında yer alan Yavuz Özcan Parkı ve devamında Konyaaltı sahiline doğru uzanan Atatürk Parkı ile Yat Limanının doğusunda yer alan Karaalioğlu Parkı’nın deniz tarafındaki kıyı uçurumlarını ışıklandırma amaçlı “Falez Bandı Aydınlatma Projesi”  Doğal sit Alanı kapsamında “Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenen Antalya Falezleri için önemli bir tehdit oluşturacaktır. Üç etaptan oluşan toplam 3 bin 400 metrelik alan ışıklandırılması planlanan projede farklı büyüklük ve nitelikte 140 adet aydınlatma projektörü ile 20 bin metreden fazla elektrik tesisatı borusu, 30 bin metre civarında yeraltı ve yerüstü kablosu kullanılması söz konusudur. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin falezlerin yaklaşık 3,5 kilometrelik kısmının ışıklandırılması ile ilgili başvurusunu değerlendiren Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 9 Mart 2021 tarihli kararında, projenin mevcut haliyle jeolojik yapının yanı sıra flora ve faunaya zarar verecek nitelikte olduğu, ayrıca can güvenliğini tehdit edebileceği, Yavuz Özcan Parkı ve Kadınyarı Deresi hizasına kadar olan (1. Bölge) ile Karaalioğlu Parkı ve Hıdırlık Kulesine kadar olan (2. Bölge) alanda “doğaya ve jeolojik yapıya zarar verecek büyük makine ve ekipmanların kullanımından kaçınılarak, derin kazı, dolgu ve kazı içine betonlama yapılmaksızın, mevcut flora ve faunanın korunması esasına göre çalışmaların yapılması” koşuluyla uygun bulduğunu belirtmiştir. “Kesin korunacak hassas alanlar”, tıpkı Antalya falezleri gibi, ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarıdır. Ve koşulsuz korunması gereken alanlardır.  Dünyada 36 biyoçeşitlilik sıcak noktasından birisi olan Akdeniz bölgesinin en özel oluşumlarından biri olan Antalya Falezlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Antalya Biyoçeşitlilik Projesi’ kapsamında çok sayıda nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türü arasında nesli kritik olarak tehlike altında bulunan Antalya topuzu (Echinopsantalyensi) ile yok olma tehlikesi altındaki emzikotu-yalı sincarı (Onosmastrigosissima) ve koca havacıva (Alkannamacrophyll) da bulunduğu belirtilmiştir. Falezlerde kaya vejetasyonunu temsil eden doğal türlerden ak andız otu ve sarı banotunun yanı sıra, lara çöveni, cüce şebboy, tüylü ferace, serikzarçiçeği, çılbırtı, defne, mersin, akçakesme ve kermes meşesi gibi bitki ve ağaç toplulukları da yer almaktadır. Falezler bölgesi, gökdoğan, kaya kırlangıcı, yalıçapkını, duvar tırmaşıkkuşu, kaya güvercini, atmaca, kızıl şahin, ak kuyruksallayan, küçük kumru, kukumav, peçeli baykuş, ötleğen, kerkenez, boyunçeviren, Arap bülbülü gibi çok sayıda da kuş türü de barınmaktadır. Işıklandırma ileDünyada sadece 700, Türkiye'de ise 100 tane kalan nesli tehlike altındaki türlerden Akdeniz fokları, binlerce yarasa, kuş türleri  ve diğer yaban hayatı için büyük tehdit ve sakınca oluşacağı öngörülmektedir. Doğal ışığın, gece-gündüz farklılığının birçok hayvan ve bitkinin yaşam çevrimlerinin önemli bir parçası olduğu iyi bilinmektedir. Uzmanlara göre ışık bütün canlılar için “çekici” dir. Yapılan araştırmalar ve gözlemler, çevredeki yapay aydınlatma, yani ışık kirliliği artıkça bu yaşam çevrimlerinin de olumsuz etkilendiğini göstermektedir.  Uzayan bir gün, daha uzun süre beslenme anlamına geldiği için, bundan biyolojik davranış olan göç zamanları ve yumurtlama dönemleri etkilenmektedir. Gece beslenen memeliler- kemirgenler, sıçanlar - yapay “dolunay” tehlikesi altındalar. Karatavuklar, bülbüller gibi kimi kuşlar doğal olmayan saatlerde ötüyorlar! Kelebeklerin üreme çevrimleri, yarasaların beslenme şekilleri, bitkilerin fotosentez çevrimi etkilenmektedir. Organizmaların fizyolojik ve biyokimyasal işlevlerindeki 24 saatlik biyolojik saat, dönem içinde tekrarlanan dalgalanmaları yaratan çevrenin ışık koşulları ile uyumlu olan moleküler saattir. Işık kirliliğinin bu “doğanın en eski saati”ne etkisi üzerine yoğun araştırmalar vardır. VerlynKlinkenborg’un dediği gibi, “Biyolojik sağlık, canlıların içsel saatinin çalışması için ışık kadar karanlığa da gereksinim vardır.” Işıklandırma ekolojik dengenin bozulmasına neden olacaktır. Antalya falezleri eşsizdir. Antalya’nın estetik güzelliğine en önemli katkıyı sağlayan doğanın cömert bir hediyesidir. Doğallığı ve barındırdığı yaban hayatı ile gelecek nesillere bozulmadan aktarılmalıdır. Bütünüyle doğal olarak kalmalıdır.”
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, falezlerin neden ışıklandırılmaması gerektiği üzerine kapsamlı bir rapor yayınladı

haberimizvar.net

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Büyükşehir Belediyesi’nin iptal ettiği falezlerin ışıklandırılması projesine yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. İşte o rapor: 

“Antalya Yat Limanının batısında yer alan Yavuz Özcan Parkı ve devamında Konyaaltı sahiline doğru uzanan Atatürk Parkı ile Yat Limanının doğusunda yer alan Karaalioğlu Parkı’nın deniz tarafındaki kıyı uçurumlarını ışıklandırma amaçlı “Falez Bandı Aydınlatma Projesi”  Doğal sit Alanı kapsamında “Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenen Antalya Falezleri için önemli bir tehdit oluşturacaktır. Üç etaptan oluşan toplam 3 bin 400 metrelik alan ışıklandırılması planlanan projede farklı büyüklük ve nitelikte 140 adet aydınlatma projektörü ile 20 bin metreden fazla elektrik tesisatı borusu, 30 bin metre civarında yeraltı ve yerüstü kablosu kullanılması söz konusudur.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin falezlerin yaklaşık 3,5 kilometrelik kısmının ışıklandırılması ile ilgili başvurusunu değerlendiren Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 9 Mart 2021 tarihli kararında, projenin mevcut haliyle jeolojik yapının yanı sıra flora ve faunaya zarar verecek nitelikte olduğu, ayrıca can güvenliğini tehdit edebileceği, Yavuz Özcan Parkı ve Kadınyarı Deresi hizasına kadar olan (1. Bölge) ile Karaalioğlu Parkı ve Hıdırlık Kulesine kadar olan (2. Bölge) alanda “doğaya ve jeolojik yapıya zarar verecek büyük makine ve ekipmanların kullanımından kaçınılarak, derin kazı, dolgu ve kazı içine betonlama yapılmaksızın, mevcut flora ve faunanın korunması esasına göre çalışmaların yapılması” koşuluyla uygun bulduğunu belirtmiştir.
“Kesin korunacak hassas alanlar”, tıpkı Antalya falezleri gibi, ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarıdır. Ve koşulsuz korunması gereken alanlardır. 
Dünyada 36 biyoçeşitlilik sıcak noktasından birisi olan Akdeniz bölgesinin en özel oluşumlarından biri olan Antalya Falezlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Antalya Biyoçeşitlilik Projesi’ kapsamında çok sayıda nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türü arasında nesli kritik olarak tehlike altında bulunan Antalya topuzu (Echinopsantalyensi) ile yok olma tehlikesi altındaki emzikotu-yalı sincarı (Onosmastrigosissima) ve koca havacıva (Alkannamacrophyll) da bulunduğu belirtilmiştir.
Falezlerde kaya vejetasyonunu temsil eden doğal türlerden ak andız otu ve sarı banotunun yanı sıra, lara çöveni, cüce şebboy, tüylü ferace, serikzarçiçeği, çılbırtı, defne, mersin, akçakesme ve kermes meşesi gibi bitki ve ağaç toplulukları da yer almaktadır. Falezler bölgesi, gökdoğan, kaya kırlangıcı, yalıçapkını, duvar tırmaşıkkuşu, kaya güvercini, atmaca, kızıl şahin, ak kuyruksallayan, küçük kumru, kukumav, peçeli baykuş, ötleğen, kerkenez, boyunçeviren, Arap bülbülü gibi çok sayıda da kuş türü de barınmaktadır.

Işıklandırma ileDünyada sadece 700, Türkiye'de ise 100 tane kalan nesli tehlike altındaki türlerden Akdeniz fokları, binlerce yarasa, kuş türleri  ve diğer yaban hayatı için büyük tehdit ve sakınca oluşacağı öngörülmektedir.

Doğal ışığın, gece-gündüz farklılığının birçok hayvan ve bitkinin yaşam çevrimlerinin önemli bir parçası olduğu iyi bilinmektedir. Uzmanlara göre ışık bütün canlılar için “çekici” dir. Yapılan araştırmalar ve gözlemler, çevredeki yapay aydınlatma, yani ışık kirliliği artıkça bu yaşam çevrimlerinin de olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

Uzayan bir gün, daha uzun süre beslenme anlamına geldiği için, bundan biyolojik davranış olan göç zamanları ve yumurtlama dönemleri etkilenmektedir. Gece beslenen memeliler- kemirgenler, sıçanlar - yapay “dolunay” tehlikesi altındalar. Karatavuklar, bülbüller gibi kimi kuşlar doğal olmayan saatlerde ötüyorlar! Kelebeklerin üreme çevrimleri, yarasaların beslenme şekilleri, bitkilerin fotosentez çevrimi etkilenmektedir.
Organizmaların fizyolojik ve biyokimyasal işlevlerindeki 24 saatlik biyolojik saat, dönem içinde tekrarlanan dalgalanmaları yaratan çevrenin ışık koşulları ile uyumlu olan moleküler saattir. Işık kirliliğinin bu “doğanın en eski saati”ne etkisi üzerine yoğun araştırmalar vardır. VerlynKlinkenborg’un dediği gibi, “Biyolojik sağlık, canlıların içsel saatinin çalışması için ışık kadar karanlığa da gereksinim vardır.” Işıklandırma ekolojik dengenin bozulmasına neden olacaktır.
Antalya falezleri eşsizdir. Antalya’nın estetik güzelliğine en önemli katkıyı sağlayan doğanın cömert bir hediyesidir. Doğallığı ve barındırdığı yaban hayatı ile gelecek nesillere bozulmadan aktarılmalıdır. Bütünüyle doğal olarak kalmalıdır.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (1)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Billur Yılmaz
(03.04.2021 07:04 - #72212)
Falezler o kadar değerli ki; aslında, insan ayağının değmemesi bile lazım.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.